Termíny skúšok z teórie na rok 2010

Termíny skúšok z teoretických vedomostí na rok 2010 – letúny a vrtuľníky, technický personál, ostatný personál a jazykové skúšky. Skúšky pre žiadateľov: Súkromný pilot PPL(A), PPL(H), Obchodný pilot CPL(A), CPL(H), Dopravný pilot ATPL(A), ATPL(H), Prístrojová kvalifikácia, Technik údržby lietadiel podľa L 1, Technik údržby lietadiel podľa Part 66, Riadiaci letovej prevádzky, Dispečer letovej prevádzky, Palubný inžinier.

Súkromný pilot PPL(A), PPL(H) Termín skúšky

Január 18.1.-22.1.

Február 22.2-26.2.

Marec 22.3-26.3.

Apríl 19.4.-23.4.

Máj 24.5.-28.5.

Jún 21.6.-25.6.

Júl 12.7.-16.7.

August

September 20.9.-24.9.

Október 18.10.-22.10.

November 8.11.-12.11.

December

Obchodný pilot CPL(A), CPL(H), Dopravný pilot ATPL(A), ATPL(H), Prístrojová kvalifikácia Termín skúšky

Január 18.1.-22.1.

Február 22.2-26.2.

Marec 22.3-26.3.

Apríl 19.4.-23.4.

Máj 24.5.-28.5.

Jún 21.6.-25.6.

Júl 12.7.-16.7.

August

September 20.9.-24.9.

Október 18.10.-22.10.

November 8.11.-12.11.

December

Technik údržby lietadiel podľa L 1 Termín skúšky

Január

Február 8.2.-12.2.

Marec

Apríl 12.4.-16.4.

Máj

Jún 14.6.-18.6.

Júl

August 16.8.-20.8.

September

Október 11.10.-15.10.

November

December 6.12.-10.12.

Technik údržby lietadiel podľa Part 66 Termín skúšky

Január

Február 8.2.-12.2.

Marec

Apríl 12.4.-16.4.

Máj

Jún 14.6.-18.6.

Júl

August 16.8.-20.8.

September

Október 11.10.-15.10.

November

December 6.12.-10.12.

Riadiaci letovej prevádzky, Dispečer letovej prevádzky, Palubný inžinier Termín skúšky

Január 18.1.-22.1.

Február 22.2-26.2.

Marec 22.3-26.3.

Apríl 19.4.-23.4.

Máj 24.5.-28.5.

Jún 21.6.-25.6.

Júl 12.7.-16.7.

August

September 20.9.-24.9.

Október 18.10.-22.10.

November 8.11.-12.11.

December

Jazyková skúška Termín skúšky

Január 18.1.

Február 22.2.

Marec 22.3.

Apríl 19.4.

Máj 24.5.

Jún 21.6.

Júl 12.7.

August

September 20.9.

Október 18.10.

November 8.11.

December

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥