Letisko M. R. Štefánika Bratislava (LZIB)

Letisko M. R. Štefánika Bratislava

Technické informácie

 • Názov: Letisko M. R. Štefánika Bratislava
 • Smerovacia značka: LZIB
 • Typ letiska: civilné letisko
 • Povolený druh leteckej prevádzky: medzinárodné a vnútroštátne lety
 • Verejné/neverejné: verejné letisko
 • IFR/VFR: IFR a VFR
 • Typ dopravy: pravidelná doprava a nepravidelná doprava
 • Pozícia GPS (vzťažný bod letiska): N48°10′12″ E17°12′46″
 • Magnetická deklinácia: 2°E (2000)
 • Nadmorská výška letiska: 133 m. n. m.
 • Prevodná výška: 1524 m
 • Rozloha letiska: 477 ha
 • Vybavovacia plocha: 125 000 m2
 • Terminál: 17 940 m2
 • Dráhový systém – dráha 13-31 – dĺžka: 3190 m x 45 m
 • Dráhový systém – dráha 13-31 – povrch: cement PCN50/R/B/X/T
 • Dráhový systém – dráha 04-22 – dĺžka: 2900 m x 60 m
 • Dráhový systém – dráha 04-22 – povrch: cement PCN54/R/B/X/T
 • INFO / TWR / APP: — / 118,3 / 120,9

Kontakt

 • Názov: Letisko M. R. Štefánika Bratislava
 • Krajina: Slovenská republika
 • Adresa: 823 11, Bratislava 21
 • Telefón: +421 2 3303 3353
 • Fax: +421 2 3303 3351
 • Prevádzková doba: 24 hodín
 • E-mail: information@airportbratislava.sk
 • Web1: www.letiskobratislava.sk
 • Web2: www.airportbratislava.sk

Mapa


Zväčšiť mapu

Zväčšiť mapu.

ZEMEPISNÉ A ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE LETISKA

Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD 481012N 0171246E
V priesečníku osí RWY.
Smer a vzdialenosť od (mesta) 070°, 9 km od Bratislavského hradu.
Nadmorská výška/Vzťažná teplota 436 ft (133 m)/28,1 °C (JUL)
Zvlnenie geoidu v AD ELEV PSN 44 m
Magnetická deklinácia/Ročná zmena 3°E (2005)/+5′ E
Správa letiska, adresa, telefón, fax, AFS Poštová adresa:
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika
P. O. Box 160
823 11 BRATISLAVA 216
TEL: +421/2/33 03 30 03, +421/2/33 03 30 07
TEL: +421/2/33 03 33 13 (OPC – H24)
FAX: +421/2/33 03 30 09
FAX: +421/2/43 29 49 40 (OPC – H24)
AFTN: LZIBYDYX
SITA: BTSOP7X
e-mail: bts@airportbratislava.sk
e-mail: opc-bts@airportbratislava.sk
e-mail: handling@airportbratislava.sk
Povolený druh prevádzky (IFR/VFR) IFR/VFR, deň/noc
Poznámky NIL

PREVÁDZKOVÝ ČAS

Správa letiska H24
Colné a pasové vybavenie H24
Zdravotná a sanitárna služba H24
Letecká informačná služba H24
Ohlasovňa letových prevádzkových služieb H24
Meteorologická služobňa H24
Letové prevádzkové služby H24
Plnenie palív H24
Poskytovanie handlingu H24
Bezpečnostná ochrana H24
Odnámrazovanie H24
Poznámky NIL

HANDLINGOVÉ SLUŽBY A ZARIADENIA

Zariadenia na vybavovanie nákladu Vysokozdvižné vozíky, pásové nakladače, paletové nakladače (do 7 t, do 15 t).
Druhy palív a oleja JET A1, AVGAS 100 LL
OIL – NIL
Zariadenia na plnenie palivom a kapacita Autocisterny:
JET A1 1 x 52 000 l (2 400 l/min)
1 x 50 000 l (2 400 l/min)
1 x 20 000 l (1 080 l/min)
1 x 20 000 l (800 l/min)
AVGAS 100 LL 1 x 4 500 l (350 l/min)
1 x 2 000 l (130 l/min)
Odnámrazovacie zariadenia Odnámrazovacie vozidlá:
1 x FMC Volvo SMD 1200 (premix)
1 x FMC Tempest (proportional mix)
maximálna výška 12,5 m
Odnámrazovacie kvapaliny:
Clariant Safewing MP I 1938 ECO (80) (heated)
Clariant Safewing MP II Flight (cold)
Hangárový priestor pre cudzie lietadlá Obmedzené, po dohode s prevádzkovateľom AD 24 HR PN.
Opravárenské služby pre cudzie lietadlá Obmedzené, iba po dohode s prevádzkovateľom AD.
Poznámky Komunikačné zariadenia:
Volací znak Airport Bratislava
FREQ 131,85 MHz

ZARIADENIA PRE CESTUJÚCICH

Hotely Na AD obmedzené, hotely v meste.
Stravovacie zariadenia Na AD a v meste.
Dopravné prostriedky Autobusy a mikrobusy O/R, verejná doprava, taxi.
Zdravotná služba Nemocnica 4 km.
Banka a poštový úrad Bankomat H24. Pošta: ÁNO.
Cestovná kancelária Handling service AD zabezpečuje rezerváciu ubytovania a dopravu pre posádky.
Poznámky Podrobnejšie informácie o horeuvedených zariadeniach jemožné získať na AD handling service.

ZÁCHRANNÁ A HASIČSKÁ SLUŽBA

Požiarna kategória letiska CAT 7, O/R CAT 8 do 2 HR. CAT 9 pre CARGO/POŠTA lety.
Vybavenie pre záchrannú službu K dispozícii.
Kapacity na odstránenie pohybu neschopných lietadiel K dispozícii do kategórie lietadiel B737. Telefónne číslo zodpovedného koordinátora: 02/33 03 33 03.
Poznámky NIL

SEZÓNNA PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ – ČISTENIE

Typy čistiaceho zariadenia 5 snehových letiskových zametačov s veľkými snehovými pluhmi, 2 snehové letiskové zametače, 1 kombi sypač/postrekovač na tuhý/tekutý odnámrazovací materiál s veľkým snehovým pluhom, 2 sypače na tuhý odnámrazovací materiál s veľkým pluhom, 1 postrekové zariadenie na kvapalný odnámrazovací materiál, 4 snehové frézy, 3 nákladné automobily s veľkými snehovými pluhmi, 5 traktorov, 2 tryskové odfukovače
Poradie dôležitosti čistenia 1. RWY v používaní a k nej priliehajúce prístupové cesty od stanovišťa záchrannej a hasičskej služby
2. Rolovacie dráhy priliehajúce k RWY v používaní
3. Odbavovacia plocha
4. Ostatné prevádzkové plochy
Poznámky Koeficient trenia sa meria zariadeniami Surface Friction Tester (high pressure tire) – SFH, Tatra Friction Tester – TFT alebo ADR Friction Meter s automatickým vyhodnotením nameraných hodnôt.
Informácie o odstraňovaní snehu sa publikujú od NOV do APR v správach SNOWTAM. Pozri tiež snehový plán v odseku AD 1.2.2.

POSKYTOVANÉ METEOROLOGICKÉ INFORMÁCIE

Príslušná meteorologická služobňa Bratislava
Prevádzkový čas H24
Meteorologická služobňa mimo prevádzkového času 0
Služobňa zodpovedná za prípravu TAF Bratislava
Doba platnosti 9, 18 HR
Typ pristávacej predpovede TREND
Interval vydávania 1/2 HR v čase 0500-1900 (0400-1800)
Briefing/poskytované konzultácie P, T, D
Letová dokumentácia C, TB
Používaný(é) jazyk(ky) SL, EN
Mapy a ostatné informácie, ktoré sú k dispozícii pri meteorologickom briefingu alebo konzultácii S, P85, P50
U85, U70, U60, U50, U40, U30, U25, U20, U15, SWM, SWH
Doplňujúce zariadenie, ktoré je k dispozícii pri poskytovaní informácií WXR, APT
Stanovištia ATS, ktorým sú poskytované informácie Bratislava TWR, Bratislava APP, Bratislava ACC
Doplňujúce informácie Meteorologická služobňa na letisku Bratislava/M. R. Štefánik poskytuje briefing, konzultácie, meteorologickú dokumentáciu a ďalšie meteorologické informácie aj pre ostatné letiská vo FIR BRATISLAVA bez vlastnej meteorologickej služobne, resp. mimo prevádzkovú dobu ich meteorologických služobní.
TEL: +421/2/48 57 42 63, +421/2/48 57 42 62
FAX: +421/2/43 33 85 48

V prípade záujmu o doplnenie informácií nás, prosím, kontaktujte.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥