Letisko Košice (LZKZ)

Technické informácie

 • Názov: Letisko Košice
 • Smerovacia značka: LZKZ
 • Typ letiska: civilné letisko s vojenskou prevádzkou
 • Povolený druh leteckej prevádzky: medzinárodné a vnútroštátne lety
 • Verejné/neverejné: verejné letisko
 • IFR/VFR: IFR a VFR
 • Typ dopravy: pravidelná doprava a nepravidelná doprava
 • Pozícia GPS: N48°39′47″ E21°14′28″
 • Nadmorská výška letiska: 230 m. n. m.
 • INFO / TWR / APP: — / 120,4 / 119,85
 • Zvlnenie geoidu v AD ELEV PSN: 40,5 m
 • Magnetická deklinácia: 4°E (2005)
 • Ročná zmena: +5′ E
 • AFTN: LZKZYDYX
 • SITA: KSCOP7X

Kontakt

 • Názov: Letisko Košice
 • Krajina: Slovenská republika
 • Správa letiska, adresa: Letisko Košice – Airport Košice, a. s., Letisko Košice, 041 75 KOŠICE IV
 • Telefón: +421 55 6832 123
 • Fax: +421 55 6832 202
 • E-mail: sekretariat@airportkosice.sk
 • Web: www.airportkosice.sk

ZEMEPISNÉ A ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE LETISKA

Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD 483947N 0211428E
V strede RWY 01/19.
Smer a vzdialenosť od (mesta) 188°, 6 km od Košického Dómu.
Nadmorská výška/Vzťažná teplota 755 ft (230 m)/26,4 °C (JUL)
Zvlnenie geoidu v AD ELEV PSN 40,5 m
Magnetická deklinácia/Ročná zmena 4°E (2005)/+5′ E
Správa letiska, adresa, telefón, fax, AFS Poštová adresa:
Letisko Košice – Airport Košice, a. s.
Letisko Košice
041 75 KOŠICE IV
TEL: +421/55/683 21 23
TEL: +421/55/683 21 00 (OPC-H24)
FAX: +421/55/683 22 02
FAX: +421/55/622 10 93 (OPC-H24)
AFTN: LZKZYDYX
SITA: KSCOP7X
e-mail: sekretariat@airportkosice.sk
e-mail: handling@airportkosice.sk
e-mail: dispecing@airportkosice.sk
Povolený druh prevádzky (IFR/VFR) IFR/VFR, deň/noc
Poznámky NIL

PREVÁDZKOVÝ ČAS

Správa letiska H24
Colné a pasové vybavenie H24
Zdravotná a sanitárna služba Na vyžiadanie.
Letecká informačná služba H24
Ohlasovňa letových prevádzkových služieb H24
Meteorologická služobňa MON-SUN: 0500-1700 (0400-1600)
Pozri podsekciu LZKZ AD 2.11.
Letové prevádzkové služby H24
Plnenie palív H24
Poskytovanie handlingu H24
Bezpečnostná ochrana H24
Odnámrazovanie H24
Poznámky NIL

HANDLINGOVÉ SLUŽBY A ZARIADENIA

Zariadenia na vybavovanie nákladu Vysokozdvižné vozíky (2,5 t), akumulátorové vozíky (2 t), paletový nakladač (7 t).
Druhy palív a oleja JET A1
Olej nie je k dispozícii.
Zariadenia na plnenie palivom a kapacita JET A1:
Autocisterny: 2 x 25 000 l (900 l/min)
Odnámrazovacie zariadenia SAFEWING MP I 1938, MP II 2025 ECO
Hangárový priestor pre cudzie lietadlá Obmedzené, po dohode s prevádzkovateľom AD 24 HR PN.
Opravárenské služby pre cudzie lietadlá Obmedzené, po dohode s prevádzkovateľom AD.
Poznámky Komunikačné zariadenia:
Volací znak Košice handling
FREQ 131,85 MHz

ZARIADENIA PRE CESTUJÚCICH

Hotely V meste.
Stravovacie zariadenia Reštaurácia:
MON-SUN: 0400-2000 (0300-1900)
Dopravné prostriedky Autobusy O/R, taxi.
Požičovňa áut: 055/683 22 57, 055/643 30 99
Zdravotná služba Prvá pomoc, 1 sanitka, nemocnica v meste (5 km).
Banka a poštový úrad Zmenáreň je k dispozícii v čase zahraničných príletov. Informácie via TEL: 055/683 21 00. Poštový úrad v meste.
Cestovná kancelária V meste Košice (6 km). Rezerváciu ubytovania a dopravu pre posádky lietadiel zabezpečuje handling AD.
Poznámky Podrobnejšie informácie o horeuvedených zariadeniach je možné získať na AD handling service.

ZÁCHRANNÁ A HASIČSKÁ SLUŽBA

Požiarna kategória letiska CAT 6, O/R CAT 7 do 1 HR
Vybavenie pre záchrannú službu K dispozícii.
Kapacity na odstránenie pohybu neschopných lietadiel K dispozícii do kategórie lietadiel YK40.
Telefónne číslo zodpovedného letiskového koordinátora:
055/683 21 05.
Poznámky NIL

SEZÓNNA PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ – ČISTENIE

Typy čistiaceho zariadenia 1 tryskový odfukovač, 4 ťažké snehové pluhy, 3 snehové frézy, 3 snehové zametače, 3 ľahké snehové pluhy, 1 sypač, 1 postrekovač.
Poradie dôležitosti čistenia 1. RWY v používaní a k nej priliehajúce prístupové cesty od stanovišťa záchrannej a hasičskej služby
2. Rolovacie dráhy súvisiace s odbavovacou plochou
3. Odbavovacia plocha
4. TWY J a časť TWY E medzi TWY J a THR RWY 19
5. Ostatné prevádzkové plochy
Poznámky Koeficient trenia sa meria zariadením ADR Friction Meter (FM)
s automatickým vyhodnotením nameraných hodnôt.
Informácie o odstraňovaní snehu sa publikujú od NOV do APR
v správach SNOWTAM. Pozri tiež snehový plán v odseku AD 1.2.2.

POSKYTOVANÉ METEOROLOGICKÉ INFORMÁCIE

Príslušná meteorologická služobňa Košice
Prevádzkový čas MON-SUN: 0500-1700 (0400-1600)
Meteorologická služobňa mimo prevádzkového času Bratislava (H24)
Služobňa zodpovedná za prípravu TAF Bratislava
Doba platnosti 9 HR
Typ pristávacej predpovede TREND
Interval vydávania 1/2 HR v čase 0530-1700 (0430-1600)
Briefing/poskytované konzultácie P, T, D
Letová dokumentácia C, TB
Používaný(é) jazyk(ky) SL, EN
Mapy a ostatné informácie, ktoré sú k dispozícii pri meteorologickom briefingu alebo konzultácii S, U85, U70, U60, U50, U40, U30, U25, U20, U15, SWM, SWH
Doplňujúce zariadenie, ktoré je k dispozícii pri poskytovaní informácií WXR, APT
Stanovištia ATS, ktorým sú poskytované informácie Košice TWR, Košice APP
Doplňujúce informácie Meteorologická dokumentácia môže byť poskytnutá aj na meteorologickej stanici na letisku Košice počas jej prevádzkovej doby.
TEL: +421/55/622 22 55

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥