Od januára Slováci nepodávajú letový plán do ČR

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2010 sú lety VFR vykonávané vo vzdušnom priestore triedy G, pri ktorých je prekračovaná štátna hranica medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, oslobodené od povinnosti predkladať letový plán (Výnimka z predpisu L 2). Týmto oznámením nie sú dotknuté povinnosti týkajúce sa predkladania letových plánov, ktoré sú platné v Českej republike. Výnimka z povinnosti predkladať letový plán platí na obdobie 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010. V prípade potreby môže byť táto výnimka dočasne alebo trvale zrušená.

One Reply to “Od januára Slováci nepodávajú letový plán do ČR”

 1. SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  Letecká informačná služba
  SLOVAK REPUBLIC
  Aeronautical Information Services
  LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
  Letecká informačná služba Slovenskej republiky
  Letisko M. R. Štefánika
  823 07 Bratislava
  Slovak Republic
  TEL : +421/2/48 57 26 10
  : +421/2/48 57 26 30
  FAX : +421/2/48 57 26 15
  AFTN : LZIBYNYX
  e-mail : aim@lps.sk
  AIP SUP
  10/09
  31 DEC 2009

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *