Bell 206L-3 LongRanger III, OM-WIP, 51542

Základné informácie o vrtuľníku

  • Poznávacia značka / Registration: 95 – OM-WIP
  • Typ vrtuľníka / Helicopter Type: Bell 206L-3 LongRanger III
  • Výrobné číslo / Serial Number: 51542
  • Vlastník vrtuľníka / Helicopter Owner:
  • Prevádzkovateľ / Operator: -,
  • Súvisiace registrácie / Consecutive registrations: C-FLWE, OK-WIP, OM-WIP, N42EA, (N420PH), N42EA, N194TA
  • Meno vrtuľníka / Helicopter Nickname:

Poznámky / Notes

Osud vrtuľníka je neznámy.

Video om-wip

Doplniť informácie / Add information

V prípade záujmu o doplnenie informácií o vrtuľníku môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte. Would you like to add any information about this helicopter? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us.

Letecký register vrtuľníkov / Slovak aircraft register

Návrat na prehľadovú stránku vrtuľníkov na Slovensku (OM) Letecký register vrtuľníkov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥