BELL – AIR, s. r. o.

Základné informácie

 • IČO: 17321182
 • Adresa: Na revíne 7, Bratislava 831 01

História

V roku 1991 si novovzniknutá bratislavská firma BELL – AIR prenajala od Slov-airu 16 vrtuľníkov Mi-2 a 2 vrtuľníky Mi-8 (L+K 18/92). Spoločníkmi vtedy boli Janček, Hajtman, Havel, Michulek, Pajdlhauser a Stanislav. Riaditeľom bol Ing. Mikuláš Janček. Letovým riaditeľom bol Jaroslav Pajdlhauser. Inšpektorom bol Bohumil Michulek. Technickým riaditeľom bol Marián Havel.
V dňoch 15. – 19. 11. 1991 prebehlo preškolenie a bol zakúpený vrtuľník Bell 206L-3 v Forth Worth. Piloti: Pajdlhauser, Zemek, Vrábel, Průša. Technici: Cetkovský a Kolařík.
Prevádzka od januára 1992.
Firma pôsobila v Chrudimi (vedúci letového oddielu Havelka, pozdejšie Fuxa, letový riaditeľ Vaněk, technický riaditeľ Zakl, obchodný riaditeľ Fuxa) a v Bratislave – Ivánke. Pôsobila na štyroch staniciach Leteckej záchrannej služby LZS v Čechách (Ostrava, Jihlava, Ústí nad Labem, Liberec) a na piatich staniciach LZS na Slovensku (Banská Bystrica, Bratislava, Žilina, Trenčín, Nové Zámky).
5. 2. 1992 – kontrola úniku tepla pomocou termovízie. Pilot Zemek.
Pozdejšie zakúpila firma vrtuľníky Bell 206L-3. V Bratislave v marci prebehol zdokonaľovací výcvik na Bell 206L-3 C-FLWC.
Od 12. 4. 1992 bol Bell 206L-3 OK-WIO využívaný pre LZS v Ostrave (Kryštof 5) a OK-WIP bol na Slovensku – od 12. 4. 1992 na stanovišti Banská Bystrica a Bratislava. (L+K 12,17/92)
5. – 6. 6. 1992 sa vrtuľník Bell 206L-3 OK-WIO zúčastnil leteckého dňa v Prahe na letisku v Ruzyni.
Vrtuľník Mi-2 OK-PIT v Trenčíne v roku 1992. (L+K 12, 13/92)
Vrtuľník Mi-2 OK-OIT v Bratislave v roku 1992. (L+K 14, 15/92)
V auguste 1992 preškolenie a kúpený vrtuľník Bell 206B v Forth Worth.
Vrtuľník Mi-2 OK-MIP na stanici LZS v Liberci (Kryštof 18). (L+K 16/93)
Vrtuľník Mi-2 OK-KJQ na stanici LZS v Ústí a Labem (Kryštof 15). (L+K 16/93)
Prevádzka v Česku do 31. 12. 1992.
Stanice LZS v Ostrave – Kryštof 5, Ústí a Labem – Kryštof 15, v Liberci – Kryštof 18 prevzala k 1. 1. 1993 firma DELTA SYSTEM – AIR, a. s.
Stanice LZS v Jihlave – Kryštof 12 prevzala v roku 1993 firma ALFA HELIKOPTER, s. r. o.
Bell – Air Slovakia, s. r. o. Letisko M. R. Štefánika, Bratislava 820 01. Prevádzka do apríla 1997. Pohľadávky firmy odkúpila firma AIR TRANSPORT EUROPE, s. r. o. (L+K 17/92, 10,14,26/96, 18,19/97)

Nehody

 • Dátum nehody: 30. 5. 1992
 • Miesto nehody: Svatuše
 • Typ vrtuľníka: Mi-2 OK-PIN, Bell – Air
 • Posádka: Dupal
 • Pravdepodobná príčina havárie: Počas letu v malej výške došlo k stretu so zemou. Odpútanie pozornosti.
 • Dátum nehody: júl 1992
 • Miesto nehody: Lipno
 • Typ vrtuľníka: Mi-2 OK-NIN, Bell – Air
 • Posádka: Zemek a 8 cestujúcich
 • Pravdepodobná príčina nehody: Vysadenie motorov pri vyhliadkovom lete. Pristátie bez závad.
 • Dátum nehody: 4. 11. 1992
 • Miesto nehody: pri Košiciach
 • Typ vrtuľníka: Bell 206B3 OK-XIR, Bell – Air
 • Posádka: Vaněk, ?, ?
 • Pravdepodobná príčina nehody: Nehoda pri kontrole drôtov vysokého napätia. Miesto pridania výkonu ubratie výkonu.

Fotogaléria