Helisport CH-7 Kompress, OM-TIBI, 4418030

Základné informácie o vrtuľníku

  • Poznávacia značka / Registration: 91 – OM-TIBI
  • Typ vrtuľníka / Helicopter Type: Helisport CH-7 Kompress
  • Výrobné číslo / Serial Number: 4418030
  • Vlastník vrtuľníka / Helicopter Owner: Tomáš Fussganger
  • Prevádzkovateľ / Operator: Tomáš Fussganger,
  • Súvisiace registrácie / Consecutive registrations: OM-TIBI
  • Meno vrtuľníka / Helicopter Nickname:

Poznámky / Notes

Vrtuľník je registrovaný na Leteckom úrade SR.

Video om-tibi

Doplniť informácie / Add information

V prípade záujmu o doplnenie informácií o vrtuľníku môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte. Would you like to add any information about this helicopter? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us.

Letecký register vrtuľníkov / Slovak aircraft register

Návrat na prehľadovú stránku vrtuľníkov na Slovensku (OM) Letecký register vrtuľníkov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥