Letisko Piešťany (LZPP)

Letisko Piešťany

Technické informácie

 • Názov: Letisko Piešťany
 • Smerovacia značka: LZPP
 • Typ letiska: civilné letisko
 • Povolený druh leteckej prevádzky: medzinárodné a vnútroštátne lety
 • Verejné/neverejné: verejné letisko
 • IFR/VFR: IFR a VFR
 • Typ dopravy: pravidelná doprava a nepravidelná doprava
 • Pozícia GPS: N48°37′30″ E17°49′43″
 • Nadmorská výška letiska: 166 m. n. m.
 • INFO / TWR / APP: — / 125,45 / —
 • Vzťažná teplota: 27,2°C (JUL)
 • AFS: LZPPYDYX
 • SITA: PZYKK7X

Kontakt

 • Názov: Letisko Piešťany
 • Krajina: Slovenská republika
 • Web: www.airport-piestany.sk
 • Adresa: Letisko Piešťany a. s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany
 • Telefón: +421 33 7722563, +421 33 7722629
 • Fax: +421 33 7722691
 • Telefón / Fax: +421 33 7952221
 • E-mail: handling@airport-piestany.sk

Mapa


Zväčšiť mapu

Zväčšiť mapu.

ZEMEPISNÉ A ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE LETISKA

Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD 483730N 0174943E
Na osi THR RWY 01/19, 1 000 m od THR RWY 01.
Smer a vzdialenosť od (mesta) 165°, 3,5 km od hotela Magnolia.
Nadmorská výška/Vzťažná teplota 545 ft (166 m)/ 28,3 °C (JUL)
Zvlnenie geoidu v AD ELEV PSN 43,5 m
Magnetická deklinácia/Ročná zmena 3°E (2005)/+5′ E
Správa letiska, adresa, telefón, fax, AFS Poštová adresa:
Letisko Piešťany, a. s.
Žilinská cesta 597/81
921 01 PIEŠŤANY
TEL: +421/33/772 26 29, +421/33/772 25 63
TEL: +421/33/772 26 91
FAX: +421/33/772 26 91
AFTN: LZPPYDYX
SITA: PZYKK7X
e-mail: handling@airport-piestany.sk
e-mail: director@airport-piestany.sk
URL:www.airport-piestany.sk
Povolený druh prevádzky (IFR/VFR) IFR/VFR, deň/noc
Poznámky NIL

PREVÁDZKOVÝ ČAS

Správa letiska MON – FRI 0615-1800 (0515-1700)
Mimo týchto HR a SAT, SUN, HOL správa letiska môže poskytnúť služby na písomné vyžiadanie, ktoré musí byť predložené 1 pracovný deň vopred do 1100 (1000).
Colné a pasové vybavenie Colné a pasové služby môžu byť správou letiska zabezpečené pre lety mimo Schengenského priestoru na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti zaslanej správe letiska na adresy:
FAX: +421/33/772 26 91
SITA: PZYKK7X
e-mail: handling@airport-piestany.sk
Písomná žiadosť musí byť zaslaná 1 pracovný deň vopred do 1100 (1000) a zabezpečenie služieb musí byť potvrdené správou letiska.
Zdravotná a sanitárna služba Na vyžiadanie.
Letecká informačná služba MON-FRI: 0600-1400 (0500-1300)
Mimo OPR HR službu poskytuje CARO – H24.
TEL: +421/2/48 57 22 81
FAX: +421/2/48 57 22 85
Ohlasovňa letových prevádzkových služieb MON-FRI: 0600-1400 (0500-1300)
Mimo OPR HR službu poskytuje CARO – H24.
TEL: +421/2/48 57 22 81
FAX: +421/2/48 57 22 85
Meteorologická služobňa H24 (Bratislava)
Pozri podsekciu LZPP AD 2.11.
Letové prevádzkové služby MON-FRI: 0615-1800 (0515-1700)
Mimo OPR HR O/R (pozri odsek LZPP AD 2.3.1).
Plnenie palív Ako správa AD
Poskytovanie handlingu Ako správa AD
Bezpečnostná ochrana Ako správa AD
Odnámrazovanie Ako správa AD
Poznámky NIL

HANDLINGOVÉ SLUŽBY A ZARIADENIA

Zariadenia na vybavovanie nákladu 1 vysokozdvižný vozík (3,5 t), 3 akumulátorové vozíky (2 t).
Druhy palív a oleja JET A1
Zariadenia na plnenie palivom a kapacita Autocisterny: 2 x 14 000 l (1 000 l/min)
Odnámrazovacie zariadenia K dispozícii.
Hangárový priestor pre cudzie lietadlá Obmedzené.
Opravárenské služby pre cudzie lietadlá Obmedzené, po dohode s prevádzkovateľom AD.
Poznámky NIL

ZARIADENIA PRE CESTUJÚCICH

Hotely V meste.
Stravovacie zariadenia Obmedzené, snack bar v čase letovej prevádzky.
Dopravné prostriedky Verejná doprava, taxi.
Zdravotná služba Nemocnica v meste (3 km).
Banka a poštový úrad V meste.
Cestovná kancelária V meste.
TEL: +421/33/762 29 50
Poznámky Podrobnejšie informácie o horeuvedených zariadeniach je možné získať na AD handling service.

ZÁCHRANNÁ A HASIČSKÁ SLUŽBA

Požiarna kategória letiska CAT 4: OPR HR ako správa AD.
Vybavenie pre záchrannú službu K dispozícii.
Kapacity na odstránenie pohybu neschopných lietadiel K dispozícii na spevnených a nespevnených plochách, pre lietadlá hmotnostnej kategórie B737.
Telefónne číslo zodpovedného letiskového koordinátora:
033/772 26 29.
Poznámky Požiarna kategória AD do CAT 6 O/R 24 HR PN.

SEZÓNNA PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ – ČISTENIE

Typy čistiaceho zariadenia Snehová fréza, 2 snehové zametače, 2 snehové pluhy.
Poradie dôležitosti čistenia 1. RWY v používaní a k nej priliehajúce prístupové cesty od stanovišťa záchrannej a hasičskej služby
2. Rolovacie dráhy súvisiace s odbavovacou plochou
3. Odbavovacia plocha
Poznámky Koeficient trenia sa meria zariadením ADR Friction Meter s automatickým vyhodnotením meraných hodôt.
Informácie o odstraňovaní snehu sa publikujú od NOV do APR
v správach SNOWTAM. Pozri tiež snehový plán v odseku AD 1.2.2.

POSKYTOVANÉ METEOROLOGICKÉ INFORMÁCIE

Príslušná meteorologická služobňa Bratislava
Prevádzkový čas H24
Meteorologická služobňa mimo prevádzkového času Bratislava
Služobňa zodpovedná za prípravu TAF Bratislava
Doba platnosti 9 HR
Typ pristávacej predpovede NIL
Interval vydávania NIL
Briefing/poskytované konzultácie T, D
TEL: +421/2/48 57 42 63
FAX: +421/2/43 33 85 48
Letová dokumentácia C, TB
Používaný(é) jazyk(ky) SL, EN
Mapy a ostatné informácie, ktoré sú k dispozícii pri meteorologickom briefingu alebo konzultácii U85, U70, U60, U50, U40, U30, U25, U20, U15, SWM, SWH
Doplňujúce zariadenie, ktoré je k dispozícii pri poskytovaní informácií WXR, APT
Stanovištia ATS, ktorým sú poskytované informácie Piešťany TWR
Doplňujúce informácie Meteorologická dokumentácia môže byť poskytnutá aj na meteorologickej stanici na letisku Piešťany počas jej prevádzkovej doby.
TEL: +421/33/762 59 55

V prípade záujmu o doplnenie informácií nás, prosím, kontaktujte.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥