Letisko Žilina (LZZI)

Letisko Žilina

Technické informácie

 • Názov: Letisko Žilina
 • Smerovacia značka: LZZI
 • Typ letiska: civilné letisko
 • Povolený druh leteckej prevádzky: medzinárodné a vnútroštátne lety
 • Verejné/neverejné: verejné letisko
 • IFR/VFR: IFR a VFR
 • Typ dopravy: nepravidelná doprava
 • Pozícia GPS: N49°14′00″ E18°36′49″
 • Nadmorská výška letiska: 311 m. n. m.
 • INFO / TWR / APP: — / 124,15 / —
 • Dráha: 06/24, 1150 m x 30 m, betón

Kontakt

 • Názov: Letisko Žilina
 • Krajina: Slovenská republika
 • Adresa: Letisková spoločnosť Žilina, a. s., Letisko, 013 41, Dolný Hričov
 • Telefón: + 421 41 50 68 100, + 421 41 55 232 88, + 421 903 533 601
 • Fax: + 421 41 557 2471
 • AFS: LZZIYDYX
 • SITA: ILZAPXH
 • E-mail: operate@airport.sk
 • IČO: 36426032
 • DIČ: 2021927402
 • IČ DPH: SK2021927402
 • Web1: www.letisko.sk
 • Web2: www.airport.sk

Mapa


Zväčšiť mapu

Zväčšiť mapu.
h2>ZEMEPISNÉ A ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE LETISKA

Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD 491400N 0183649E
Geometrický stred RWY 06/24.
Smer a vzdialenosť od (mesta) 275°, 12 km od železničnej stanice Žilina.
Nadmorská výška/Vzťažná teplota 1 020 ft (311 m)/ 25,6 °C (JUL)
Zvlnenie geoidu v AD ELEV PSN Zatiaľ nestanovené.
Magnetická deklinácia/Ročná zmena 3°E (2005)/+5′ E
Správa letiska, adresa, telefón, fax, AFS Poštová adresa:
Letisková spoločnosť Žilina, a. s.
Letisko
013 41 DOLNÝ HRIČOV
TEL: +421/41/506 81 00
TEL: +421/41/552 32 88
TEL: +421/903/53 36 01
FAX: +421/41/557 24 71
AFTN: LZZIYDYX
SITA: ILZAPXH
e-mail: operate@airport.sk
URL:www.airport.sk
Povolený druh prevádzky (IFR/VFR) IFR/VFR, deň/noc
Poznámky NIL

PREVÁDZKOVÝ ČAS

Správa letiska MON – FRI: 0415-0500 (0315-0400)
0615-1800 (0515-1700)
2045-2200 (1945-2100)
SAT: 0415-0500 (0315-0400)
SUN: 2045-2200 (1945-2100)
HOL O/R 24 HR PN počas OPR HR.
Žiadosť predložiť AD OPR via FAX.
Colné a pasové vybavenie Colné a pasové služby môžu byť správou letiska zabezpečené pre lety mimo Schengenského priestoru na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti zaslanej správe letiska na adresy:
FAX: 041/557 24 71
SITA: ILZAPXH
e-mail: operate@airport.sk
Písomná žiadosť musí byť zaslaná 1 pracovný deň vopred do 1100 (1000) a zabezpečenie služieb musí byť potvrdené správou letiska.
Zdravotná a sanitárna služba Na vyžiadanie.
Letecká informačná služba MON – FRI: 0600-1400 (0500-1300)
Mimo OPR HR službu poskytuje CARO – H24.
TEL: +421/2/48 57 22 81FAX: +421/2/48 57 22 85
Ohlasovňa letových prevádzkových služieb MON – FRI: 0600-1400 (0500-1300)
Mimo OPR HR službu poskytuje CARO – H24.
TEL: +421/2/48 57 22 81FAX: +421/2/48 57 22 85
Meteorologická služobňa H24 (Bratislava)
Letové prevádzkové služby MON-FRI: 0415-0500 (0315-0400)
0615-1800 (0515-1700)
2045-2200 (1945-2100)
SAT: 0415-0500 (0315-0400)
SUN: 2045-2200 (1945-2100)
HOL – pozri odsek LZZI AD 2.3.1.
Plnenie palív Ako správa AD.
Poskytovanie handlingu Ako správa AD.
Bezpečnostná ochrana Ako správa AD.
Odnámrazovanie Ako správa AD.
Poznámky Požiadavky na služby O/R žiadať 24 HR PN počas OPR HR správu AD.

HANDLINGOVÉ SLUŽBY A ZARIADENIA

Zariadenia na vybavovanie nákladu Na vyžiadanie.
Druhy palív a oleja AVGAS 100 LL:
O/R 24 HR PN počas OPR HR.
JET A1:
Len pre obchodné lety.
Zariadenia na plnenie palivom a kapacita AVGAS 100 LL:
Čerpadlo: 1 x 35 000 l (50 l/min)
JET A1:
Autocisterna: 1 x 16 000 l (1 000 l/min)
Odnámrazovacie zariadenia K dispozícii. Používaná odmrazovacia kvapalina typ I.
Hangárový priestor pre cudzie lietadlá Obmedzené, po dohode s prevádzkovateľom AD 24 HR PN.
Opravárenské služby pre cudzie lietadlá Obmedzené, iba po dohode s prevádzkovateľom AD.
Poznámky NIL

ZARIADENIA PRE CESTUJÚCICH

Hotely Motel 2 km od AD, hotely v meste.
Stravovacie zariadenia Na AD bufet s obmedzenou OPR HR. Reštaurácia v moteli pri AD a v meste.
Dopravné prostriedky Autobusy a mikrobusy O/R, verejná doprava, taxi.
Zdravotná služba Na AD NIL. Nemocnice v meste Bytča a Žilina (6 – 15 km).
Banka a poštový úrad Na AD NIL. V meste Žilina (15 km).
Cestovná kancelária Na AD NIL. V meste Žilina (15 km).
Poznámky Podrobnejšie informácie o horeuvedených zariadeniach jemožné získať na správe AD.

ZÁCHRANNÁ A HASIČSKÁ SLUŽBA

Požiarna kategória letiska CAT 3: OPR HR ako správa AD.
Vybavenie pre záchrannú službu K dispozícii.
Kapacity na odstránenie pohybu neschopných lietadiel K dispozícii do kategórie lietadiel ATR42.
Telefónne číslo zodpovedného letiskového koordinátora: 0903 732 333.
Poznámky Zvýšenie do CAT 4 možné O/R 24 HR PN.

SEZÓNNA PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ – ČISTENIE

Typy čistiaceho zariadenia Snehový pluh, snehová radlica, snehový zametač, snehová fréza, chemické čistenie.
Poradie dôležitosti čistenia 1. RWY v používaní a k nej priliehajúce prístupové cesty od stanovišťa záchrannej a hasičskej služby
2. TWY A
3. Odbavovacia plocha
4. Ostatné prevádzkové plochy
Poznámky Informácie o odstraňovaní snehu sa publikujú od NOV do APR
v správach SNOWTAM. Pozri tiež snehový plán v odseku AD 1.2.2.

POSKYTOVANÉ METEOROLOGICKÉ INFORMÁCIE

Príslušná meteorologická služobňa Bratislava
Prevádzkový čas H24
Meteorologická služobňa mimo prevádzkového času Bratislava
Služobňa zodpovedná za prípravu TAF Bratislava
Doba platnosti 9 HR
Typ pristávacej predpovede NIL
Interval vydávania NIL
Briefing/poskytované konzultácie T, D
TEL: +421/2/48 57 42 63
FAX: +421/2/43 33 85 48
Letová dokumentácia C, TB
Používaný(é) jazyk(ky) SL, EN
Mapy a ostatné informácie, ktoré sú k dispozícii pri meteorologickom briefingu alebo konzultácii U85, U70, U60, U50, U40, U30, U25, U20, U15, SWM, SWH
Doplňujúce zariadenie, ktoré je k dispozícii pri poskytovaní informácií WXR, APT
Stanovištia ATS, ktorým sú poskytované informácie Žilina TWR
Doplňujúce informácie Meteorologická dokumentácia môže byť poskytnutá aj na meteorologickej stanici na letisku Žilina počas jej prevádzkovej doby.
TEL: +421/41/557 24 27

V prípade záujmu o doplnenie informácií nás, prosím, kontaktujte.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥