Malé vrtuľníky: Pohodlné cestovanie nebom

Malé vrtuľníky: Pohodlné cestovanie nebom

Kto by nechcel cestovať rýchlo a bezpečne? Najefektívnejšie túto požiadavku spĺňa osobný automobil. V poslednom čase však autám rastie vážna konkurencia – malá helikoptéra. Malé vrtuľníky nepotrebujú vzletovú ani pristávaciu dráhu. Môžu zostať visieť na jednom mieste. Na mieste sa môžu otáčať a dokážu aj cúvať. Doletia aj tam, kam sa iné dopravné prostriedky nedostanú. Týmito výnimočnými schopnosťami sa dajú charakterizovať iba helikoptéry. Zväčša ich poznáme ako drahé lietajúce stroje, ktoré majú relatívne vysokú spotrebu pohonných hmôt. Väčšie spotrebujú na hodinu letu aj niekoľko stolitrov leteckého paliva. Vývoj techniky a vlastnosti materiálov, ktoré sa používajú v letectve, v posledných troch desaťročiach, umožnili výrobu malých helikoptér. Zväčša sú určené na iné účely, ako veľké vrtuľníky. Vďaka svojim 5 – 20 krát nižším prevádzkovým nákladom sa využívajú na kontrolu priestorov, techniky, fotografovanie alebo filmovanie. Začínajú sa využívať aj na rýchlu súkromnú dopravu namiesto osobného automobilu.

Charakteristika malej helikoptéry

Malé vrtuľníky nepotrebujú vzletovú ani pristávaciu dráhu. Môžu zostať visieť na jednom mieste. Na mieste sa môžu otáčať a dokážu aj cúvať. Doletia aj tam, kam sa iné dopravné prostriedky nedostanú. Týmito výnimočnými schopnosťami sa dajú charakterizovať iba helikoptéry. Zväčša ich poznáme ako drahé lietajúce stroje, ktoré majú relatívne vysokú spotrebu pohonných hmôt. Väčšie spotrebujú na hodinu letu aj niekoľko stolitrov leteckého paliva.

Využitie malej helikoptéry

Vývoj techniky a vlastnosti materiálov, ktoré sa používajú v letectve, v posledných troch desaťročiach, umožnili výrobu malých helikoptér. Zväčša sú určené na iné účely, ako veľké vrtuľníky. Vďaka svojim 5 – 20 krát nižším prevádzkovým nákladom sa využívajú na kontrolu priestorov, techniky, fotografovanie alebo filmovanie. Začínajú sa využívať aj na rýchlu súkromnú dopravu namiesto osobného automobilu.

Robinson R-22

Klasickým príkladom malej helikoptéry je americký Robinson R-22. Jeho konštruktér Frank Robinson ho začal projektovať v roku 1973 ako malý vrtuľník určený pre súkromné osoby a obchodníkov. Tento vrtuľník unesie jedného pilota a jedného pasažiera.

Cena a údržba vrtuľníka

Prednosťami malého vrtuľníka je relatívne nízka cena, malá spotreba paliva a hlavne nenáročná údržba. Cena je porovnateľná s cenou luxusného osobného automobilu. Spotreba je 35 litrov leteckého benzínu na hodinu letu. Podmienkou na dosiahnutie takýchto parametrov je zážihový motor. Vrtuľníky sú konštruované s dôrazom na ich prevádzkovú nenáročnosť a maximálnu spoľahlivosť. V prípade Robinsona R-22 sa servisná údržba robí iba raz za 100 letových hodín a do generálnej revízie môže nalietať až 2.200 letových hodín.

Robinson R-44

Idelálnym vrtuľníkom pre 3 pasažierov + 1 pilota je Robinson R-44. Je určený pre súkromné osoby, rodiny a podnikateľov. Je to najekonomickejší vrtuľník, keďže náklady, ktoré sú približne jeden a polkrát vyššie, ako u R-22, sa rozpočítavajú nie na 2, ale na 4 osoby.

Ako lieta vrtuľník?

Každý pilot postupuje v súlade s letovou príručkou daného typu vrtuľníka. Musí dodržať presný postup uvedený v letovej príručke. Po spustení motora nie je možné okamžite vzlietnuť, hlavne nie v chladnejšom období. Teploty prevádzkových kvapalín, hlavne oleja (oleja motora, reduktora) sa musia zohriať do prevádzkových hodnôt.

Zavisenie vrtuľníka

Vzlet sa snažíme uskutočniť proti vetru. Prvou fázou je zavisenie vrtuľníka – závisí od typu vrtuľníka – je to výška približne 1 meter. Do visu sa vrtuľník dostane plynulým zdvíhaním páky kolektívneho riadenia, čím sa zvyšuje uhol nábehu listov nosného rotora a tiež výkon motora. Tieto úkony sa korigujú pákov cyklického riadenia a nožným riadením, aby vrtuľník zostával visieť na jednom mieste – nad jedným bodom.

Prechod do stúpavého letu

Po zavisení vrtuľníka (prechode vrtuľníka do visu) jemným potlačením páky cyklického riadenia dopredu a zároveň zvyšovaním výkonu motora a korekciou nožného riadenia (aby vrtuľník letel v správnom smere) začína vrtuľník pomaly stúpať a zvyšovať doprednú rýchlosť. Plynule koordinovaným pohybom letovej páky kolektívneho riadenia, páky cyklického riadenia a nožného riadenia vruľník uvádzame do stúpavého letu.

Letová výška

Predpis umožňuje let vrtuľníka vo výške minimálne 150 metrov nad úrovňou terénu. V prípade preletov pri leteckých prácach existujú výnimky. Pri lietaní ponad husto zastavané a osídlené oblasti alebo ponad prekážky je vrtuľník povinný letieť v minimálnej letovej hladine 300 metrov v okruhu 600 metrov od najvyššej prekážky. Tieto predpisy sa nevzťahuje na vzlet a pristátie vrtuľníka.

Riadenie vrtuľníka

Pilotáž helikoptéry je náročnejšia a čiastočne odlišná od pilotáže lietadiel. Helikoptéra je menej stabilná a navyše rýchlejšie reaguje na riadiace úkony pilota. Otáčky rotora sa riadia plynovou prípusťou na páke – kolektívom. Jej dvíhaním helikoptéra začne stúpať. Smer letu sa riadi ovládacou pákou nazývanou cyklika. Otáčanie helikoptéry pilot riadi stláčaním pedálov na podlahe pilotnej kabíny. Pilot neustále sleduje otáčky motora. Pri ich poklese môže dôjsť k stavu, keď ani dodatočné rýchle zvýšenie už nepomáha a let je ohrozený. Používanie malého vrtuľníka má nesporné výhody. Od pilota však vyžaduje dôsledné dodržiavanie predpisov a nariadení.

Pristávanie s vrtuľníkom

Vrtuľník má vo všeobecnosti tú výhodu oproti klasickému lietadlu, že na vzlet a pristátie nepotrebuje klasické letisko. Vrtuľník môže pristávať na letiskách a heliportoch, ale aj v teréne, na pozemku, trávnatom poraste či streche.

Preukaz pilota vrtuľníka

Výcvik pilotov vrtuľníkov pre získavanie kvalifikácie privátneho pilota vrtuľníka znamená odlietať 45 letových hodín. Táto kvalifikácia neumožňuje zatiaľ vykonávať komerčnú činnosť – vykonávať činnosť pilota vrtuľníka v zamestnaneckom pomere. Pre výkon profesionálnej činnosti musí mať pilot letovú skúsenosť v rozsahu 150-160 letových hodín.

Jednoduché, alebo zložité?

Zdá sa Vám to jednoduché? Alebo naopak zložité? V leteckej škole Vás naučia lietať na Vašej helikoptére. A bude Vám patriť nebo.

Chcem si kúpiť malý vrtuľník

Viac informácií o možnosti kúpiť si vrtuľník R22 alebo R44 získate na stránke Vrtuľníky.sk: Predaj a servis vrtuľníkov. Portál www.euroekonom.sk Vám pomôže predať alebo kúpiť vrtuľník.

Podajte si letecký inzerát

Chcete si kúpiť lietadlo alebo vrtuľník? Podajte si bezplatný inzerát na stránke Heli.sk – letecká inzercia a firmy Vás oslovia s ponukou.

Komentáre k článku Malé vrtuľníky: Pohodlné cestovanie nebom (1)

  1. Toto si myslím, že by malo platiť pre každého pilota: „Od pilota však vyžaduje dôsledné dodržiavanie predpisov a nariadení“.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥