Nová pobočka Slovenského leteckého zväzu v Prešove

Na leteckej základni genplk. Jána Ambruša v Prešove začala svoju činnosť nová pobočka Slovenského leteckého zväzu generála M. R. Štefánika. V týchto dňoch prijal republikový výbor a predsedníctvo Slovenského leteckého zväzu žiadosť o registráciu novej pobočky.
Na ustanovujúcej členskej schôdzi, z polovice februára boli zvolení členovia výboru pod vedením predsedu pplk. Miroslava Korbu. Ten je príslušníkom leteckej základne od roku 1993 a momentálne pôsobí vo funkcii veliteľa 1. vrtuľníkovej letky.
Zakladajúcimi členmi tohoto združenia sú príslušníci leteckého a technického krídla leteckej základne. Cieľom činnosti vzniknutej pobočky Slovenského leteckého zväzu je prezentácia vzdušných síl a vrtuľníkového letectva na verejnosti doma aj v zahraničí. Zdroj: www.vrtulnik.cz

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥