Ustanovujúca členská schôdza Združenia leteckých výrobcov SR

V piatok 19. februára 2010 sa uskutoční Ustanovujúca členská schôdza Združenia leteckých výrobcov Slovenskej republiky (ZLVSR). Organizátorom ustanovujúcej schôdze, ktorá sa bude konať o 10:00 na letisku Boľkovce – Lučenec je Ing. Jaroslav FIGNÁR – AEROCON. Hlavný cieľ Ustanovujúcej schôdze je Vypracovať a schváliť stanovy ZLVSR.

Združenie leteckých výrobcov SR

Združenie leteckých výrobcov Slovenskej republiky je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a otvorená profesijné organizácia, ktorá združuje právnické a fyzické osoby, do ktorých predmetu činnosti patrí výroba leteckého a kozmického priemyslu a následné činnosti v oblasti vojenského, civilného a športového leteckého priemyslu, resp. inej právnickej a fyzickej osoby z nadväzujúcich odborov, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky. Viac informácií o ZLVSR nájdete na stránke Združenie leteckých výrobcov Slovenskej republiky

Navrhovaný program Ustanovujúcej členskej schôdze ZLVSR

 • 1. Úvod a privítanie a predstavenie prítomných (10:00 – 10:10)
 • 2. Schválenie programu Ustanovujúcej schôdze (10:10 – 10:20)
 • 3. Voľba pracovných orgánov, moderátora, zapisovateľa, návrhovej komisie, overovacej komisie (10:20 – 10:30)
 • 4. Oboznámenie s návrhom Stanov ZLV SR (10:30 – 11:50)
 • 5. Diskusia k návrhu Stanov ZLV SR (11:50 – 12:45)
 • 6. Schválenie Stanov ZLV SR (12:45 – 13:00)
 • 7. Obed (13:00 – 14:00)
 • 8. Voľba Prezídia ZLV SR (14:00 – 14:30)
 • 9. Separátne jednanie novozvoleného Prezídia s voľbou prezidenta a dvoch vice-prezidentov a vymenovanie tajomníka (administrátora) (14:30 – 15:15)
 • 10. Stanovenie úloh do nasledujúceho obdobia (15:30 – 16:00)
 • 11. Ukončenie Ustanovujúcej schôdze (16:00)

Jednanie bude prebiehať súbežne so školením funkcionárov SFUL-u. Program jednania bude definitívne spresnený na začiatku jednania ustanovujúcej schôdze.

Ubytovanie a stravu počas školenia možno zaistiť na vlastné náklady u vedúcej LŠC p. Slukovej na
telefónnom čísle 0905 62 65 21 alebo 0905 60 27 06 alebo mail sluk@sful.sk do 12. 2. 2010.

Komentáre k článku Ustanovujúca členská schôdza Združenia leteckých výrobcov SR (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥