Vedecká konferencia Aeronautika 2009

Vážení leteckí výrobcovia, dovoľujeme si vás pozvať na vedeckú konferenciu Aeronautika 09, ktorá sa uskutoční dňa 17. 09. 2009 od 8.00 hod. v Košiciach v Teledome.
Potrebné informácie o ústrednej téme konferencie, ako aj jej program nájdete v texte nižšie. Zároveň si dovoľujeme upozorniť na to, že táto konferencia bude stretnutím všetkých slovenských výrobcov a prevádzkovateľov leteckej techniky, ktorého účelom bude oboznámenie sa s terajším stavom v leteckej výrobe a údržbe.
Bude to prvý krok k vytvoreniu stavovskej organizácie leteckých výrobcov a prevádzkovateľov leteckej techniky na Slovensku. Preto v prílohe prikladáme štatút podobnej organizácie v Českej republike. Zároveň vás žiadame, aby ste si daný dokument pozorne prečítali a na stretnutíprispeli návrhmi na jeho zmenu alebo jeho rozšírenie.
Vašu účasť prosím potvrďte najneskôr do 24. 08. 2009. Všetky informácie, ako aj prihlášky nájdete na stránke Leteckej fakulty: www.tuke.sk/lf. Vaše prípadné otázky môžete zasielať na mailovú adresu peter.cekan@tuke.sk alebo telefonicky na čísle 0918 400 574.
Kontakt: Mgr. Peter Čekan – mediálny hovorca Leteckej fakulty
Katedra manažmentu leteckej prevádzky LF TUKE
Rampová 7
Košice

Dokumenty na stiahnutie

Asociácia leteckývh výrobcov – základné informácie (DOC)
Pozvánka (ZIP)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥