Číslice

Jednoduché anglické číslice sa používajú v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Prvá časť tabuľky zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Pri hlasovej komunikácii využívame tieto číslice a ich ekvivalenty:

Číslo/Znak Kód v morzeovej abecede Ekvivalent Anglická výslovnosť Slovenská výslovnosť
1 • – – – – One (WUN) uan
2 • • – – – Two (TOO)
3 • • • – – Three (TREE) frí
4 • • • • – Four (FOW-ER) four
5 • • • • • Five (FIFE) fájv
6 – • • • • Six (SIX) siks
7 – – • • • Seven (SEV-EN) sevn
8 – – – • • Eight (AIT) eit
9 – – – – • Nine (NAIN-ER) nájn
0 – – – – – Zero (ZEE-RO) zírou
,   Decimal (DEJ-SI-MAL) desiml
.   Stop (STOP) stop

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥