Letecký úrad Slovenskej republiky

Letecký úrad Slovenskej republiky – CAA of Slovak Republic

Letecký úrad Slovenskej republiky - Civil Aviation Authority of Slovak Republic Letecký úrad Slovenskej republiky – Civil Aviation Authority of Slovak Republic je organizácia, ktorá zabezpečuje výkon štátnej správy a štátneho odborného dozoru v civilnom letectve a plnenie ďalších úloh v civilnom letectve vyplývajúcich zo zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Letecký úrad bol zriadený na základe leteckého zákona a jeho činnosť bola vymedzená Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 74/98 z 26. júna 1998 o zmene zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Štátna letecká inšpekcia s účinnosťou od 1. júla 1998.
Sídlom leteckého úradu je Bratislava, Letisko M. R. Štefánika. Letecký úrad je rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Letecký úrad je právnická osoba a v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.

Adresa Leteckého úradu SR

Letecký úrad Slovenskej republiky
Letisko M. R. Štefánika
823 05 BRATISLAVA

Letecký úrad SR – vyberte si a pokračujte

Vyberte si oblasť, ktorá Vás zaujíma:

< ?php echo ('

    ‚);
    wp_list_pages(‚depth=1&title_li=&child_of=910‘);
    echo (“);
    ?>

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥