Letisko Sliač (LZSL)

Letisko Sliač

Technické informácie

 • Názov: Letisko Sliač
 • Smerovacia značka: LZSL
 • Typ letiska: vojenské letisko s civilnou prevádzkou
 • Povolený druh leteckej prevádzky: medzinárodné a vnútroštátne lety
 • Verejné/neverejné: verejné letisko
 • IFR/VFR: IFR a VFR
 • Typ dopravy: pravidelná doprava a nepravidelná doprava
 • Pozícia GPS: N48°38′17″ E19°08′03″
 • Nadmorská výška letiska: 318 m. n. m.
 • INFO / TWR / APP: 123,5 / 119,15 / —
 • SITA: SLDKK7X
 • AFTN: LZSLYDYX
 • Vzletová a pristávacia dráha: VPD 18/36
 • Rozmery: 2 400 m x 60 m
 • Povrch: cement – betón
 • Únosnosť: 38 PCN
 • Navigačné zariadenia: ILS CAT I A ICAO pre VPD 36, NDB

Kontakt

 • Názov: Letisko Sliač
 • Krajina: Slovenská republika
 • Adresa: Letisko Sliač, a. s., Letisko Sliač, 962 31, Sliač
 • Telefón: +421 45 5442592, +421 45 5443323
 • Fax: +421 45 5443323
 • E-mail: handling@airportsliac.sk
 • Správa letiska – telefón: +421 45 5442591
 • Správa letiska – fax: +421 45 5442590
 • Web: www.airportsliac.sk

Mapa


Zväčšiť mapu

Zväčšiť mapu.

ZEMEPISNÉ A ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE LETISKA

Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD 483817N 0190803E
Na osi THR RWY 18/36, 1 200 m od THR RWY 36.
Smer a vzdialenosť od (mesta) 315°, 3,5 km od budovy kúpeľov Sliač – kúpeľný dom.
Nadmorská výška/Vzťažná teplota 1 043 ft (318 m)/ 26,8 °C (JUL)
Zvlnenie geoidu v AD ELEV PSN 43,5 m
Magnetická deklinácia/Ročná zmena 3°E (2005)/+5′ E
Správa letiska, adresa, telefón, fax, AFS Poštová adresa:
Letisko Sliač, a. s.
Letisko Sliač
962 31 SLIAČ
TEL: +421/45/544 33 23, +421/45/544 25 92
FAX: +421/45/544 33 23
AFTN: LZSLYDYX
SITA: SLDKK7X
e-mail: handling@airportsliac.sk
e-mail: marketing@airportsliac.sk
URL:www.airportsliac.sk
Povolený druh prevádzky (IFR/VFR) IFR/VFR, deň/noc
Poznámky NIL

PREVÁDZKOVÝ ČAS

Správa letiska MON-FRI: 0600-1630 (0500-1530)
Mimo OPR HR správa letiska môže poskytnúť služby na písomné vyžiadanie, ktoré musí byť predložené 1 pracovný deň vopred do 1100 (1000) a následne potvrdené prevádzkovateľom letiska.
Colné a pasové vybavenie Colné a pasové služby môžu byť správou letiska zabezpečené pre lety mimo Schengenského priestoru na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti zaslanej správe letiska na adresy:
FAX: +421/45/544 33 23
SITA: SLDKK7X
e-mail: handling@airportsliac.sk
Písomná žiadosť musí byť zaslaná 1 pracovný deň vopred do 1100 (1000) a zabezpečenie služieb musí byť potvrdené správou letiska.
Zdravotná a sanitárna služba PN
Letecká informačná služba NIL
Ohlasovňa letových prevádzkových služieb NIL
Meteorologická služobňa H24 (Bratislava)
Pozri podsekciu LZSL AD 2.11.
Letové prevádzkové služby NIL
Plnenie palív Ako správa AD.
Poskytovanie handlingu Ako správa AD.
Bezpečnostná ochrana Ako správa AD.
Odnámrazovanie Ako správa AD.
Poznámky NIL

HANDLINGOVÉ SLUŽBY A ZARIADENIA

Zariadenia na vybavovanie nákladu Vysokozdvižné vozíky (3,5 t), akumulátorové vozíky, pásový dopravník, vozíky na kontajnery a palety (8 t).
Druhy palív a oleja JET A1
Olej nie je k dispozicii.
Zariadenia na plnenie palivom a kapacita Autocisterny: 1 x 50 000 l
2 x 14 000 l (1 000 l/min)
Odnámrazovacie zariadenia K dispozícii. Použitá odmrazovacia kvapalina SAFEWING 1.
Hangárový priestor pre cudzie lietadlá K dispozícii, iba obmedzené.
Opravárenské služby pre cudzie lietadlá Obmedzené, po dohode s prevádzkovateľom AD.
Poznámky NIL

ZARIADENIA PRE CESTUJÚCICH

Hotely Hotely v Banskej Bystrici, Zvolene, Sliači.
Stravovacie zariadenia Bufet, espresso s obmedzenou OPR HR.
Dopravné prostriedky Verejná doprava, taxi.
Zdravotná služba Prvá pomoc. Nemocnice v Sliači, Zvolene a Banskej Bystrici, 4-15 km.
Banka a poštový úrad Na AD NIL. V Sliači, Zvolene a Banskej Bystrici (4-15 km).
Cestovná kancelária Na AD NIL. V Sliači, Zvolene a Banskej Bystrici (4-15 km).
Poznámky NIL

ZÁCHRANNÁ A HASIČSKÁ SLUŽBA

Požiarna kategória letiska CAT 4: OPR HR ako správa AD.
Vybavenie pre záchrannú službu K dispozícii.
Kapacity na odstránenie pohybu neschopných lietadiel Na základe dohody so zmluvnou záchrannou spoločnosťou do kategórie lietadiel YK40.
Telefónne číslo zodpovedného letiskového koordinátora:
045/544 25 92.
Poznámky Zvýšenie kategórie (max CAT 7) O/R a potvrdenie 24 HR vopred.

SEZÓNNA PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ – ČISTENIE

Typy čistiaceho zariadenia Zametače, odfukovače, snehové frézy, odmrazovacie chemické prostriedky.
Poradie dôležitosti čistenia 1. RWY
2. TWY C
3. APN
Poznámky Informácie o odstraňovaní snehu sa publikujú od NOV do APR v správach SNOWTAM. Pozri tiež snehový plán v odseku AD 1.2.2.

POSKYTOVANÉ METEOROLOGICKÉ INFORMÁCIE

Príslušná meteorologická služobňa Bratislava
Prevádzkový čas H24
Meteorologická služobňa mimo prevádzkového času Bratislava
Služobňa zodpovedná za prípravu TAF Bratislava
Doba platnosti 9 HR
Typ pristávacej predpovede NIL
Interval vydávania NIL
Briefing/poskytované konzultácie T, D
TEL: +421/2/48 57 42 63
FAX: +421/2/43 33 85 48
Letová dokumentácia C, TB
Používaný(é) jazyk(ky) SL, EN
Mapy a ostatné informácie, ktoré sú k dispozícii pri meteorologickom briefingu alebo konzultácii U85, U70, U60, U50, U40, U30, U25, U20, U15, SWM, SWH
Doplňujúce zariadenie, ktoré je k dispozícii pri poskytovaní informácií WXR, APT
Stanovištia ATS, ktorým sú poskytované informácie Sliač TWR
Doplňujúce informácie Meteorologická dokumentácia môže byť poskytnutá aj na meteorologickej stanici na letisku Sliač počas jej prevádzkovej doby.
TEL: +421/45/544 23 13

V prípade záujmu o doplnenie informácií nás, prosím, kontaktujte.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥