Logistický hotspot Slovensko: inteligentný EETS box prvýkrát umožňuje spoľahlivú cezhraničnú detekciu mýta

Logistický hotspot Slovensko: inteligentný EETS box prvýkrát umožňuje spoľahlivú cezhraničnú detekciu mýta

Vďaka svojej polohe v srdci Európy sa Slovensko považuje za dôležitý uzol vnútrozemskej nákladnej dopravy EÚ. Vysoké investície a prebytky exportu už roky ťahajú rast Slovenska aj napriek krízam, vďaka čomu sa krajina stáva atraktívnou výrobnou lokalitou pre mnohých výrobcov v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Dopravné spoločnosti musia za používanie ciest platiť mýto. Pre mnohých dopravcov to znamená, že pri spracovaní mýta musia brať do úvahy ďalšiu krajinu, čo si vyžaduje dodatočnú námahu pre všetkých zúčastnených. Spoločnosť Toll4Europe GmbH s cieľom priblížiť sa k jednotnému európskemu výberu mýta od 15. marca 2024 rozširuje svoje portfólio krajín o Slovensko. Riešenie EETS spoločnosti Toll4Europe bolo vopred dôkladne otestované a dokázalo úplne splniť miestne prísne kritériá na kvalitu. S palubnou jednotkou (On-Board-Unit/OBU) od spoločnosti Toll4Europe je možný jednoduchý prístup k rôznym mýtnym systémom súčasne. Palubná jednotka umožňuje plne automatickú detekciu mýta so zreteľom na platné mýtne podmienky, pokiaľ ide o jednotlivé krajiny, typy vozidiel a hmotnosť. Vodiči sú okrem toho upozornení, ak požadovaná mýtna služba nie je rezervovaná alebo zariadenie nie je správne napájané. Palubná jednotka od spoločnosti Toll4Europe je k dispozícii u rôznych predajných partnerov po celej Európe a od polovice marca bude do služby prvýkrát zaradené aj Slovensko.

Keďže Slovensko má silné exportné zameranie, cestná preprava tovaru je preň mimoriadne dôležitá a už teraz robí zo Slovenska dôležitú tranzitnú krajinu pre európsku nákladnú dopravu. S cieľom financovať údržbu a rozširovanie cestnej infraštruktúry zaviedla slovenská vláda už v roku 2010 národný digitálny mýtny systém, ktorý sa vzťahuje na všetky vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony. Pre mnohé logistické a dopravné spoločnosti to doposiaľ znamenalo, že vodiči museli mať so sebou dodatočnú palubnú jednotku na detekciu a zaznamenanie mýtnych kilometrov najazdených po prekročení slovenských hraníc. Hoci je Slovensko malé, v porovnaní s inými európskymi krajinami má okrem diaľnic aj početné spoplatnené štátne cesty. Spracovanie mýta si teda môže vyžadovať ďalšiu námahu, najmä ak je človek menej oboznámený s osobitosťami tunajšieho systému.

Práve tu však môže pomôcť osvedčená interoperabilná služba EETS od spoločnosti Toll4Europe. IT spoločnosť ponúka mimoriadne spoľahlivú palubnú jednotku, ktorá už pokrýva väčšinu európskych krajín, čo znamená, že na cezhraničné spracovanie mýta stačí len jedno zariadenie. Vďaka tomuto know-how bola spoločnosť Toll4Europe od začiatku jednou zo štyroch spoločností schválených pre služby EETS v slovenskom mýtnom systéme. Vyžadovalo si to nielen testovanie výmeny dát medzi spoločnosťou Toll4Europe a slovenským mýtnym systémom, ale navyše bolo treba zabezpečiť spoľahlivosť detekcie aj pri dlhých cestách. Na tento účel sa na Slovensku najazdilo niekoľko tisíc kilometrov s kamiónmi a autobusmi, ktoré boli vybavené palubnými jednotkami od spoločnosti Toll4Europe. Bezchybná detekcia sa úspešne preukázala s podporou slovenských testovacích vozidiel a vodičov. S rozšírením slovenskej mýtnej domény sa teraz uzavrela významná medzera na ceste k jednotnému mýtu v rámci EÚ. To uľahčuje správu vozového parku pre všetky špedičné služby, ktoré buď prepravujú cez Slovensko, alebo odtiaľ pôsobia medzinárodne.

Samostatná palubná jednotka pre slovenskú mýtnu službu už nie je potrebná

Osvedčená koncepcia využíva ľahko použiteľnú, satelitom podporovanú palubnú jednotku. Táto technológia presne rozpozná a odovzdá polohu vozidla a nezávisle zaznamená príslušné mýto. Konkrétne to znamená, že palubná jednotka pri vjazde na Slovensko alebo výjazde zo Slovenska automaticky rozpozná správnu mýtnu službu bez toho, aby vodič musel pri prekročení hranice meniť palubnú jednotku alebo čokoľvek manuálne nastavovať. Vodič môže na displeji na prvý pohľad vidieť aktuálne využívanú mýtnu službu, počet náprav a hmotnosť vozidla, ako aj ďalšie parametre súvisiace s mýtom.

T4E
T4E

Na zabezpečenie cezhraničného fungovania systému sa spoločnosť Toll4Europe aj na Slovensku spolieha na spoľahlivé komunikačné technológie. Palubná jednotka má vďaka aktualizáciám v reálnom čase vždy aktuálne informácie o mýtnych predpisoch jednotlivých krajín. Nesprávne účtovanie je vďaka tomu obmedzené na minimum a manažéri vozového parku dostávajú údaje okamžite v digitálnej forme. Spoločnosť Toll4Europe ponúka svoje služby prostredníctvom predajných partnerov. Ak sa teda vyskytnú nejaké problémy alebo objavia nejaké otázky, používatelia dostanú podporu vo svojom jazyku od miestnych kontaktných osôb. V prípade špeciálnych otázok sú okrem toho k dispozícii aj odborníci na mýto spoločnosti Toll4Europe, ktorí v prípade potreby podporia obchodných partnerov. „Je pre nás dôležité, aby sa dopravcovia a manažéri vozových parkov mohli kedykoľvek spoľahnúť, že im rýchlo pomôžeme,“ vysvetľuje Dr. Felix Wex, generálny riaditeľ spoločnosti Toll4Europe GmbH.

Inteligentné spracovanie mýta pre lepšiu správu vozového parku

Rýchla pomoc sa však netýka len servisných partnerov, ale aj funkcií samotnej technológie od spoločnosti Toll4Europe. Služba EETS od spoločnosti Toll4Europe pritom predstavuje centrálnu platformu pre všetky záležitosti týkajúce sa mýta. V centre pozornosti sú pritom intuitívne ovládanie a prehľadnosť. Konkrétne to pre dopravcov znamená, že si teraz môžu sami kontrolovať svoje údaje a záznamy, prekontrolovať parametre zadané vodičmi a zasiahnuť skôr. Hlavnú úlohu pritom zohráva nová funkcia OBU Health, ktorá je tiež dostupná od začiatku roka 2024. Vďaka prehľadu nastavení palubnej jednotky v reálnom čase, ako sú napr. počet náprav a hmotnosť vozidla, majú predajní partneri a ich manažéri vozových parkov prostredníctvom ovládacieho panelu ľahko dostupné všetky údaje potrebné na analýzu reklamácií zákazníkov a lístkov.

Okrem toho sa zobrazujú aj informácie o stave batérie, stave zariadenia a type inštalácie palubnej jednotky. Vďaka týmto informáciám môžu teraz manažéri vozového parku oveľa rýchlejšie reagovať, ak má vodič otázky alebo problémy týkajúce sa palubnej jednotky. „S ďalším rozširovaním podporovaných krajín a rozvojom ponuky služieb je spracovanie mýta v rámci EÚ čoraz jednoduchšie a pre mnohých dopravcov a vodičov sa mení z otravnej záležitosti na jednoduchú rutinu,“ prízvukuje Dr. Wex.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.toll4europe.eu. 

Základné informácie: Cestná nákladná doprava na Slovensku

Na Slovensku platí mýto pre kamióny a autobusy s hmotnosťou nad 3,5 tony celkovo na 17 700 km diaľnic, rýchlostných ciest a vybraných ciest prvej triedy. Mýto sa vyberá podľa najazdených kilometrov, ako aj počtu náprav, tonáže a emisnej triedy.

Hoci Slovensko je rozlohou a ekonomicky malá krajina, slovenský sektor cestnej nákladnej dopravy je na 12. priečke v Európe z hľadiska celkovej aktivity a na 6. priečke z hľadiska medzinárodnej aktivity, keďže krajina ťaží zo svojej priaznivej geografickej polohy.

Podiel cezhraničnej cestnej nákladnej dopravy na celkovom objeme tovarov prepravených cestnou dopravou v rámci EÚ bol podľa úradu Eurostat na Slovensku obzvlášť vysoký – predstavoval 84,9 percenta

 Predajní partneri:

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
+49 2102 5518-0

euroShellCards BV
+49 800 358 358 3

Spoločnosť Toll4Europe GmbH, ktorá bola založená v roku 2017 a so sídlom v Mníchove, je spoločným podnikom spoločností T-Systems Road User Services GmbH, Daimler Truck AG, DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG a euroShellCards BV. Spoločnosť na základe spoločného know-how jednotlivých partnerov vyvinula jednotnú palubnú jednotku (On-Board-Unit/OBU) a platformu na výber a účtovanie mýta nezávisle od hraníc a služieb. Aby to bolo čo najjednoduchšie, spoločnosť Toll4Europe ponúka univerzálnu mýtnu jednotku do kokpitu kamióna. Komplexná služba EETS je už aktívna v Belgicku, Nemecku, Španielsku, Portugalsku, Rakúsku, Bulharsku, Maďarsku, Taliansku, Poľsku, Dánsku (most Storebælt), vo Francúzsku, Švajčiarsku, Švédsku (most Øresund), v rôznych tuneloch a na rôznych parkoviskách. Slovensko bolo do služby pridané v polovici marca 2024. Čoskoro majú nasledovať aj ďalšie krajiny.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥