Meracie jednotky

V Slovenskej republike sa používajú tieto meracie jednotky (units of measurement):

Meranie (For measurement of) Použité jednotky (Units used)
Vzdialenosti používané v navigácii, hlásenie polohy, atď. – zvyčajne viac ako (2 námorné míle) Distance used in navigation, position reporting, etc. – generally in excess of (2 Nautical Miles)
Kilometre, námorné míle a desatiny (Kilometres, Nautical Miles and tenths) Relatívne krátke vzdialenosti, týkajúce sa letísk (napr. dĺžky dráh) (Relatively short distances such as those relating to aerodromes (e.g. runway lengths))
Metre (Metres) Hladina, nadmorská výška a výška (Altitudes, elevations and heights)
Stopy, metre (Feet, metres) Výška základne oblačnosti (Cloud base)
Stopy (Feet) Horizontálna rýchlosť (Horizontal speed)
Kilometre za hodinu, uzly (Kilometres per hour, knots) Rýchlosť vetra (Wind speed)
Metre za sekundu, uzly (Metres per second, knots) Vertikálna rýchlosť (Vertical speed)
Stopy za minútu (Feet per minute) Smer vetra na pristátie a vzlet (Wind direction for landing and taking off)
Magnetické stupne (Degrees Magnetic) Smer vetra okrem pristátia a vzletu (Wind direction except for landing and taking off)
Zemepisné stupne (Degrees True) Dohľadnosť včítane dráhovej dohľadnosti (Visibility including runway visual range)
Kilometre alebo metre (Kilometres or metres) Nastavenie výškomera (Altimeter setting)
Hektopascal (Hectopascal) Teplota (Temperature)
Stupne Celzia (Degrees Celsius) Hmotnosť (Mass)
Metrické tony alebo kilogramy (Metric tonnes or Kilogrammes) Čas (Time)
Hodiny a minúty, začiatok o polnoci UTC (Hours and minutes, beginning at midnight UTC) Stupne Celzia (Degrees Celsius)
Hmotnosť (Mass) Metrické tony alebo kilogramy (Metric tonnes or Kilogrammes)
Čas (Time) Hodiny a minúty, začiatok o polnoci UTC (Hours and minutes, beginning at midnight UTC)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥