OM-XRB

Základné informácie o vrtuľníku

  • Poznávacia značka / Registration: 104 – OM-XRB
  • Typ vrtuľníka / Helicopter Type: NA
  • Výrobné číslo / Serial Number: ???
  • Vlastník vrtuľníka / Helicopter Owner: Aerial East
  • Prevádzkovateľ / Operator: Aerial East,
  • Súvisiace registrácie / Consecutive registrations: ???
  • Meno vrtuľníka / Helicopter Nickname:

Poznámky / Notes

Osud vrtuľníka je neznámy. Pomôžte nám ho identifikovať.

Video om-xrb

Doplniť informácie / Add information

V prípade záujmu o doplnenie informácií o vrtuľníku môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte. Would you like to add any information about this helicopter? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us.

Letecký register vrtuľníkov / Slovak aircraft register

Návrat na prehľadovú stránku vrtuľníkov na Slovensku (OM) Letecký register vrtuľníkov.

Komentáre k článku OM-XRB (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥