Organizácie

Informácie o organizáciách súvisiacich s vrtuľníkmi na Slovensku. Letecké základne a útvary. Legislatíva a právo. Inštitúcie a orgány. Letiská a heliporty na Slovensku.

Letecký úrad Slovenskej republiky Letecký úrad Slovenskej republiky
– Letecký úrad Slovenskej republiky – Civil Aviation Authority of Slovak Republic
Letiská v Slovenskej republike Letiská na Slovensku
– prehľad letísk v Slovenskej republike
Letiská v SR pre letecké práce Letiská v SR pre letecké práce
– prehľad letísk na Slovensku, na ktorých sa vykonávajú letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve.
Heliporty v Slovenskej republike Heliporty na Slovensku
– prehľad heliportov v Slovenskej republike
Letecká záchranná zdravotná služba Letecká záchranná zdravotná služba
– strediská leteckej záchrannej zdravotnej služby
Združenie leteckých výrobcov Slovenskej republiky Združenie leteckých výrobcov Slovenskej republiky
– informácie o združení
Zákon o civilnom letectve Zákon o civilnom letectve
– kompletné znenie zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)
Ministerstvo vnútra SR Polícia: Letecký útvar MV SR
– Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave
Armáda Slovenskej republiky Armáda: 2. letecká základňa Piešťany
– 2. letecká základňa Piešťany
Armáda Slovenskej republiky Armáda: 32. letecká základňa Piešťany
– 32. letecká základňa Piešťany
Armáda Slovenskej republiky Armáda: 4. vrtuľníkový pluk Prešov
– 4. vrtuľníkový pluk Prešov 1993 – 1994
Armáda Slovenskej republiky Armáda: 34. vrtuľníkové krídlo Prešov
– 34. vrtuľníkové krídlo Prešov
Armáda Slovenskej republiky Armáda: Letecká základňa Prešov
– Letecká základňa Prešov
Armáda Slovenskej republiky Armáda: 3. letecká základňa v Prešove
– 3. letecká základňa v Prešove
Armáda Slovenskej republiky Armáda: 4. letka velenia a prieskumu Piešťany
– 4. letka velenia a prieskumu Piešťany

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥