Robinson R44 Raven, OM-JOM, 1364

Základné informácie o vrtuľníku

  • Poznávacia značka / Registration: 41 – OM-JOM
  • Typ vrtuľníka / Helicopter Type: Robinson R44 Raven
  • Výrobné číslo / Serial Number: 1364
  • Vlastník vrtuľníka / Helicopter Owner: Martin Klíma
  • Prevádzkovateľ / Operator: Martin Klíma,
  • Súvisiace registrácie / Consecutive registrations: G-WAFU,OM-JOM
  • Meno vrtuľníka / Helicopter Nickname:

Poznámky / Notes

Vrtuľník je registrovaný na Leteckom úrade SR.

Video om-jom

Doplniť informácie / Add information

V prípade záujmu o doplnenie informácií o vrtuľníku môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte. Would you like to add any information about this helicopter? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us.

Letecký register vrtuľníkov / Slovak aircraft register

Návrat na prehľadovú stránku vrtuľníkov na Slovensku (OM) Letecký register vrtuľníkov.

Komentáre k článku Robinson R44 Raven, OM-JOM, 1364 (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥