SA 316B Alouette III, OM-FIT, 2257

Základné informácie o vrtuľníku

  • Poznávacia značka / Registration: 32 – OM-FIT
  • Typ vrtuľníka / Helicopter Type: Sud-Aviation 316B Alouette III
  • Výrobné číslo / Serial Number: 2257
  • Vlastník vrtuľníka / Helicopter Owner:
  • Prevádzkovateľ / Operator: -,
  • Súvisiace registrácie / Consecutive registrations: N47317, F-GHBH, F-WYMY, OK-FIT, OM-FIT
  • Meno vrtuľníka / Helicopter Nickname: Zuzana

Poznámky / Notes

Vrtuľník je odpísaný, už nelieta na Slovensku. Od 30. októbra 1990 sa už aj v Poprade nachádzal vrtuľník SA 316B Alouette III OK-FIT určený pre LZS v oblasti Tatier. Prevádzku vrtuľníka prechodne zabezpečovala vtedajšia Správa Tatranského národného parku (TANAP). Od 4.12.1990 slúžil vrtuľník u ATE. Prvá letová akcia pre TANAP sa uskutočnila 15. decembra 1990. Od 1. 1. 1993 bol vrtuľník prenajatý firme ATE v rámci strediska LZS Krištof 03 v Poprade. Nehoda OM-FIT dňa 5. 5. 1997. Spálenie turbíny s následným núdzovým pristátím do terénu.

Video om-fit

Doplniť informácie / Add information

V prípade záujmu o doplnenie informácií o vrtuľníku môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte. Would you like to add any information about this helicopter? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us.

Letecký register vrtuľníkov / Slovak aircraft register

Návrat na prehľadovú stránku vrtuľníkov na Slovensku (OM) Letecký register vrtuľníkov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥