Mi-2, OM-FIQ, 514517115

Základné informácie o vrtuľníku

  • Poznávacia značka / Registration: 30 – OM-FIQ
  • Typ vrtuľníka / Helicopter Type: PZL-Swidnik (Mil) Mi-2
  • Výrobné číslo / Serial Number: 514517115
  • Vlastník vrtuľníka / Helicopter Owner:
  • Prevádzkovateľ / Operator: -,
  • Súvisiace registrácie / Consecutive registrations: OK-FIQ, OM-FIQ
  • Meno vrtuľníka / Helicopter Nickname:

Poznámky / Notes

Osud vrtuľníka je neznámy.

Video om-fiq

Doplniť informácie / Add information

V prípade záujmu o doplnenie informácií o vrtuľníku môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte. Would you like to add any information about this helicopter? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us.

Letecký register vrtuľníkov / Slovak aircraft register

Návrat na prehľadovú stránku vrtuľníkov na Slovensku (OM) Letecký register vrtuľníkov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥