Hláskovacia abeceda

Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda NATO, slúži ako rádiotelefónna hláskovacia abeceda ICAO (International Civil Aviation Organization). Priraďuje slová k písmenám anglickej abecedy, takže v kritickej situácii sú kombinácie slabík výraznejšie a zrozumiteľné pre posádku lietadla a tiež pre riadenie letovej prevádzky, bez ohľadu na ich rodný jazyk.

Písmeno Kód v morzeovej abecede Slovný ekvivalent Anglická výslovnosť Slovenská výslovnosť
A • – Alfa (AL-FAH) alfa
B – • • • Bravo (BRAH-VOH) bravo
C – • – • Charlie (CHAR-LEE) alebo (SHAR-LEE) čárlí
D – • • Delta (DELL-TAH) delta
E Echo (ECK-OH) echo
F • • – • Foxtrot (FOKS-TROT) foxtrot
G – – • Golf (GOLF) golf
H • • • • Hotel (HOH-TEL) hotel
I • • India (IN-DEE-AH) india
J • – – – Juliett (JEW-LEE-ETT) džuliet
K – • – Kilo (KEY-LOH) kilo
L • – • • Lima (LEE-MAH) lima
M – – Mike (MIKE) májk
N – • November (NO-VEM-BER) novembr
O – – – Oscar (OSS-CAH) oskar
P • – – • Papa (PAH-PAAH) papa
Q – – • – Quebec (KEH-BECK) kébek
R • – • Romeo (ROW-ME-OH) rómeo
S • • • Sierra (SEE-AIR-RAH) siera
T Tango (TANG-GO) tango
U • • – Uniform (YOU-NEE-FORM) alebo (OO-NEE-FORM) júniform
V • • • – Victor (VIK-TAH) viktor
W • – – Whiskey (WISS-KEY) wiski
X – • • – Xray (ECKS-RAY) eksrej
Y – • – – Yankee (YANG-KEY) jenkí
Z – – • • Zulu (ZOO-LOO) zulu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥