Piloti vrtuľníkov – formuláre na stiahnutie

Stiahnite si potrebný formulár Leteckého úradu SR, súvisiaci so získaním, udržaním a výkonom práce pilota vrtuľníka.

Získanie oprávnenia pilota – formuláre

Žiadosť o vykonanie skúšky z angličtiny [.pdf, 116KB]

Žiadosť o vykonanie skúšky na získanie preukazu spôsobilosti [.pdf, 146KB]

Získanie jazykovej kvalifikácie – anglický jazyk [.pdf, 64KB]

Požiadavky a postupy na vydanie preukazu žiaka leteckého personálu [.pdf, 517KB]

Rozpis požadovaných skúseností na získanie preukazu spôsobilosti – súkromný pilot vrtuľníkov [.pdf, 91KB]

Udržanie oprávnenia pilota – formuláre

Žiadosť o zmenu adresy alebo mena v preukaze spôsobilosti / Application for exchange of personal particulares or extension [.pdf, 161KB]

Strata preukazu spôsobilosti pilota vrtuľníka [.pdf, 30KB]

Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu spôsobilosti / Application for issue duplicate licence [.pdf, 127KB]

Žiadosť o predĺženie platnosti preukazu spôsobilosti (lietajúci personál, dispečer letovej prevádzky) [.pdf, 95KB]

Rozšírenie oprávnenia pilota – formuláre

Žiadosť o priznanie získanej kvalifikácie – veliteľ, 2. pilot, inštruktor [.pdf, 96KB]

Application for validation of a flight crew licence [.pdf, 17KB]

Application for conversion of a flight crew licence [.pdf, 35KB]

Požiadavky a postupy leteckého úradu slovenskej republiky na uznávanie platnosti preukazov spôsobilosti letového personálu vydaných iným štátom [.pdf, 206KB]

Požiadavky a postupy na zápočet vojenskej služby pri vydávaní civilných preukazov spôsobilosti pilotov letúnov / vrtuľníkov [.pdf, 196KB]

Poplatky

Poplatky – preukaz spôsobilosti [.pdf, 65KB]

Poplatky za teoretické skúšky [.pdf, 55KB]

Zdravotná spôsobilosť – formuláre

Poverené zdravotnícke zariadenie [.pdf, 132KB]

Letecko-lekárska sekcia pôsobiaca pri Leteckom úrade Slovenskej republiky [.pdf, 131KB]

Jazyková spôsobilosť – formuláre

Základné informácie o ICAO LPRs [.pdf, 260KB]

Prezentácia: ICAO požiadavky na jazykovú spôsobilosť [.pdf, 649KB]

Letecké skúšky – formuláre

Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí pilotov [.pdf, 122KB]

Požiadavky a postupy na vykonávanie skúšok z teoretických vedomostí osvedčujúceho personálu údržby [.pdf, 173KB]

Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí pilotov [.pdf, 117KB]

Požiadavky na teoretické skúšky požadované nariadením č. 2042/2003, časť-6, doplnok I [.pdf, 301KB]

Tabuľka zápočtov / uznania skúšok [.pdf, 122KB]

Žiadosť o vykonanie skúšky z teoretických vedomostí v súlade s JAR-FCL 1 na získanie preukazu spôsobilosti / zápis odbornej kvalifikácie obchodný pilot letúnov (CPL(A)), dopravný pilot letúnov (ATPL(A)), prístrojová kvalifikácia – letúny (IR(A)) a viacmotorový letún – MEP(L) [.pdf, 182KB]

Žiadosť o vykonanie skúšky z teoretických vedomostí v súlade s JAR-FCL 1 na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota letúnov [.pdf, 245KB]

Výcvikové organizácie

Zoznam držiteľov osvedčenia o schválení organizácie letového výcviku (FTO) [.pdf, 105KB]

Maitenance Training Organisations according to Part 147 [.pdf, 87KB]

Zoznam registrovaných zariadení (RZ) – výcvik súkromných pilotov letúnov [.pdf, 120KB]

Žiadosť o vydanie / obnovenie platnosti / zmenu schválenia podľa časti-147 / Application for part-147 initial / renewal / variation approval [.pdf, 163KB]

Zoznam registrovaných zariadení – poskytovanie výcviku pilotov vrtuľníkov [.pdf, 87KB]

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥