Letecká škola

Letecká škola (škola pilotov vrtuľníkov, flight school) je organizácia, ktorá organizuje alebo poskytuje teoretický alebo letový výcvik leteckého personálu (výcvik pilotov vrtuľníkov) na získanie preukazu spôsobilosti, alebo získanie a obnovu kvalifikácie, ktorá sa zapisuje do preukazu spôsobilosti.

Letecká škola na internete

Potrebné teoretické podklady a praktické ukážky leteckých manévrov nájdete na stránkach on-line leteckej školy na stránkach www.euroekonom.sk/projekty/letecka-skola.

Teória – Letecké testy

Pripravte sa na teoretické skúšky z letectva a vyplňte si letecké testy. Kvízy s otázkami z oblasti letectva, založené na leteckých predpisoch. On-line letecká škola a teoretická príprava na pilotné skúšky vám uľahčí získať pilotný preukaz. Znalosti a vedomosti potrebné pre budúcich pilotov lietadiel a vrtuľníkov: PPL (A), CPL (A), PPL (H), PPL (H), ATPL (A), ATPL (H).
Otestujte si svoje znalosti z oblasti letectva, lietania, leteckej meteorológie či leteckej angličtiny na portáli Testy.Helikoptery.sk.

Potrebné doklady

Letecká škola vydá preukaz žiaka na základe týchto dokladov:

 • Žiadosť o vydanie preukazu žiaka leteckého personálu – riadne vyplnená a leteckou školou potvrdená.
 • Klasifikačný záznam od leteckej školy – o absolvovaní teoretickej časti schváleného výcvikového kurzu.
 • Doklad o úspešnom absolvovaní praktického preskúšania z letovej príručky – vrátane praktického preskúšania zo znalostí a obsluhy núdzových a záchranných prostriedkov, prípadne doklad o výcviku na simulátore, ak je požadovaný schváleným výcvikovým programom.
 • Platné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti – žiak leteckej školy potrebuje na preukázanie svojej zdravotnej spôsobilosti osvedčenie zdravotnej spôsobilosti. Vydáva ho poverený lekár alebo poverené zdravotnícke zariadenie po uskutočnení úspešne vykonanej zdravotnej prehliadky žiadateľa.
 • Platná identifikačná karta – prípadne platný cestovný pas (cudzí štátni príslušníci).
 • Platné osvedčenie rádiotelefonistu – ak sa vyžaduje (najneskôr pred samostatnými letmi).

Letecká škola posúdi predložené doklady a v prípade splnenia všetkých požiadaviek vystaví preukaz žiaka leteckého personálu pre triednu alebo typovú kvalifikáciu. Preukaz žiaka leteckého personálu vystavený leteckou školou je platný iba spolu s platným osvedčením zdravotnej spôsobilosti a platným preukazom rádio telefonistu (pre samostatné lety) a pre výcvik na lietadlách zapísaných v Registri lietadiel Slovenskej republiky.
Osvedčenie rádiotelefonistu (R/T) vydáva v zmysle telekomunikačného zákona Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky. Toto osvedčenie je potrebné pre vykonávanie samostatných letov. Kompletný postup, ako získať preukaz rádiotelefonistu nájdete na stránke Návod: Ako získať preukaz rádiotelefonistu?.
Schválený výcvik pilotov vrtuľníkov sa vykonáva podľa schváleného výcvikového programu a pod schváleným dohľadom leteckého úradu.

Typy preukazov spôsobilosti pilotov

 • ATPL(H) – preukaz spôsobilosti dopravného pilota (vrtuľníky) – platnosť 36 mesiacov
 • CPL(H)/IR – preukaz spôsobilosti obchodného pilota (vrtuľníky)/prístrojová kvalifikácia – platnosť 30 mesiacov
 • CPL(H) – preukaz spôsobilosti obchodného pilota (vrtuľníky) – platnosť 24 mesiacov
 • PPL(H) – preukaz spôsobilosti súkromného pilota (vrtuľníky) – platnosť 24 mesiacov

Platnosť preukazu žiaka PPL(H) môže v odôvodnených prípadoch letecká škola predĺžiť so súhlasom leteckého úradu o jeden rok.

Letecký zákon

Výkon leteckých prác ošetruje Zákon 143/1998 Z.z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Leteckej škole sa venuje tretia časť: Letecký personál – § 21 Letecká škola.

§ 21 Letecká škola

(1) Právnická osoba, ktorá zabezpečuje výcvik leteckého personálu, musí byť držiteľom osvedčenia leteckej školy. Osvedčenie leteckej školy vydáva letecký úrad.
(2) Letecký prevádzkovateľ môže pre vlastnú potrebu vykonávať výcvik leteckého personálu na základe povolenia leteckého úradu. Fyzická osoba môže vykonávať výcvik leteckého personálu na základe ohlásenia leteckému úradu do úrovne stanovenej osobitným predpisom.
(3) Podrobnosti o vydaní osvedčenia leteckej školy, o podmienkach vykonávania výcviku leteckého personálu a povoľovaní výcviku leteckého personálu pre vlastnú potrebu leteckého prevádzkovateľa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Letecká škola

Dobrí piloti sú stále žiadanejší. Na vrtuľníku Robinson R-22 Beta zabezpečujeme výcvik budúcich pilotov. Vďaka svojmu ľahkému ovládaniu a výborným letovým vlastnostiam je to najpoužívanejší vrtuľník vo svete na výcvik pilotov.

 • výcvik pilotov vrtuľníkov
 • teoretická a praktická príprava pilota helikoptéry
 • výuka a pilotné skúšky
 • preškolenie na vrtuľník vyššieho typu

Výcvik privátneho pilota PPL(H)

Zabezpečujeme výcvik pilotov vrtuľníka pre získavanie kvalifikácie privátneho pilota vrtuľníka. Vo výcviku PPL(H) odlieta záujemca o pilotný preukaz cca 45 letových hodín. Dĺžka výcviku je cca 3 mesiace. V cene je zahrnutý aj teoretický výcvik PPL(H) v našej partnerskej organizácii v dĺžke trvania 80 hodín. Leteckú školu prevádzkujeme na vrtuľníku Robinson R-22. Posádku tvorí 1 výcvikový pilot a 1 žiak. Podmienky pre zahájenie kurzu sú vek nad 18 rokov a osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti. Výcvik prebieha štandardne na Letisku Hucín neďaleko Rožňavy. Je možné dohodnúť si iné miesto výcviku kdekoľvek na Slovensku. Predovšetkým Vám doporučujeme absolvovať lekársku prehliadku v Leteckej vojenskej nemocnici. V prípade záujmu o letecký výcvik PPL(H) vyplňte, prosím, predbežný nezáväzný objednávkový formulár na konci stránky.

Financovanie leteckého výcviku

Financovanie leteckého kurzu umožňujú aj slovenské banky rôznymi typmi úverov. Informácie o financovaní leteckého výcviku nájdete v článku na portáli Vrtuľníky.sk Možnosti financovania leteckého kurzu.

Teoretická príprava

Pred započatím kurzu Vám odporúčame najprv absolvovať teoretickú prípravu v rozsahu cca 80 hodín. Navrhujeme Vám využiť možnosť teoretickej prípravy v našej partnerskej organizácii. Dostanete potvrdenie o absolvovaní školy. Máte tiež možnosť teoretickej prípravy samoštúdiom napríklad na stránke Letecká škola on-line. Potom absolvujete kontrolný test u nás ohľadom teórie. Následne môžete nastúpiť praktický výcvik. Oficiálne kúšky z teórie sa robia individuálne na Leteckom úrade SR. Cvičné letecké testy nájdete na stránke Testy.Helikoptery.sk.

Výcvik komerčného pilota CPL(H)

Výcvik pilotov vrtuľníka pre získavanie kvalifikácie privátneho pilota vrtuľníka znamená odlietať 45 letových hodín. Táto kvalifikácia neumožňuje zatiaľ vykonávať komerčnú činnosť – vykonávať činnosť pilota vrtuľníka v zamestnaneckom pomere. Pre výkon profesionálnej činnosti musí mať pilot letovú skúsenosť v rozsahu 150-160 letových hodín. Tento 160 hodinový nálet si hradí záujemca sám – ponúkame Vám možnosť absolvovať ich na našom vrtuľníku Robinson R-22 (348 EUR bez DPH za hodinu letu). Na vydanie preukazu spôsobilosti obchodný pilot je vyžadované aj absolvovanie výcviku lietania v noci, tzv. výcvik VFR NOC, alebo VFR Night. Predpis požaduje nalietanie minimálne 5 hodín.

Flight School

Perfect pilots are in demand. We offer you flight school services – PPL(H) training – on Robinson R-22 Beta helicopter. Thanks to its easy control and flying characteristics it is the world´s most used helicopter for new pilots training. Become a helicopter pilot and the sky is yours! Are you interested in flight school, more information or cost estimation? Please fill in the Flight school application form below and specify your flight school requirements.

Course specifications

 • age over 18 years
 • certificate of health competency

Training consists of 80 hours of theory and 45 hours of practice. Both of them take place at our site. The price includes theoretical preliminaries. It is needed to graduate the medical examination at Letecká vojenská nemocnica, Košice, Slovak republic, before the flight course begins. For all pilots we also offer the possibility to upgrade pilot sklills to a higher helicopter models – CPL(H) training.

Contact us

Are you interested in flight school, more information or cost estimation? Please fill in the Flight school application form below and specify your flight school requirements.

Time building

Would you like to get pilot licenses, such as PPL (H) or CPL (H), or you already hold a PPL (H)? Would you like to improve your PPL (H) skills and practice on one of our Robinson R-22 helicopters. We offer you time building self flights around Slovakia with our copilot. Just come and fly. If you are private helicopter pilot PPL (H) and you plan to become a commercial helicopter pilot CPL (H) the civil route, building flight time is a must. We offer you a way how you can build your time. You can build your flight time successfully by flying with our copilot. For more more information about time building flights please see belowt Time building flights.

Time building flights

Would you like to get pilot licenses, such as PPL (H) or CPL (H), or you already hold a PPL (H)? Would you like to improve your PPL (H) skills and practice on one of our Robinson R-22 helicopters. We offer you time building self flights around Slovakia with our copilot. Just come and fly.

Time building

If you are private helicopter pilot PPL (H) and you plan to become a commercial helicopter pilot CPL (H) the civil route, building flight time is a must. We offer you a way how you can build your time. You can build your flight time successfully by flying with our copilot.

Our offer

 1. Our pilot flies with you as copilot – our english speaking copilot will arrange the flight plan, speak to towers, explain the trace in case of need.
 2. Luxury accommodation near heliport – in Betliar, near Roznava, Eastern Slovakia – nice area of park near old chateau, 5 minutes far from our heliport, close to main Slovak national parks, castles and towns.
 3. Transport from Budapest, Bratislava, Vienna or Kosice airports – we can arrange you a transport from and to the nearest airports for 100 EUR per 1 transport (max. 3 persons per 1 car).

Time building price per hour

 • Our time building flight hour price is on demand. Contact us.

Things you will need

Do not forget to bring your:

 • pilots license
 • logbook
 • medical
 • I. D.
 • friends

Často kladené otázky

Potrebujem leteckú školu, alebo kurz môžem absolvovať aj bez školy?

Na absolvovanie kurzu je potrebné sa registrovať v niektorej z leteckých škôl, ktoré Vám poskytnú zázemie pre výcvik. Teóriu si ale môžete naštudovať sám.

Koľko stojí letecký kurz / letecký výcvik?

Letecký kurz sa v rôznych leteckých školách (FTO) a v rôznych krajinách (SR/ČR) líši. Navyše cenu ovplyvňuje aj skutočnosť, že rôzne letecké školy používajú rôzne typy výcvikových vrtuľníkov a/alebo trenažérov. Cenník leteckého výcviku Vám radi pošleme na vyžiadanie – kontaktujte nás kontaktným formulárom, ktorý nájdete nižšie.

Ako dlho prebieha letecký výcvik?

Štandardne výcvik trvá 3 mesiace. Rýchlosť, akou dokážete letecký kurz absolvovať záleží len na Vás. Mali sme žiakov, ktorí absolvovali kurz za necelé 2 mesiace, mali sme aj žiakov, ktorým to trvalo skoro 2 roky. Maximálna doba, za ktorú je potrebné kurz absolvovať, je podľa zákona 2 roky. Záleží na Vašich schopnostiach, ako rýchlo to dokážete. Vzhľadom na skutočnosť, že máte odlietaných 1500 hodín a teóriu v malíčku, predpokladám, že Vám kurz nepotrvá dlhšie, ako 1 mesiac.

Musím ovládať angličtinu na 100%?

Nemusíte ju ovládať na 100% :-), ale musíte zvládnuť leteckú angličtinu. Komunikovať plynule v angličtine je výhodou, nie však nutnosťou. Ak však plánujete lety mimo územie SR / ČR, odporúčame Vám angličtinu si naštudovať – tá sa vám bude hodiť vždy, hlavne v prípade nemilej situácie vo vzduchu v zahraničí.

Je licencia zo slovenskej leteckej školy akceptovaná na celom svete?

Záleží, v akom štáte bola licencia vydaná. Ak je vydaná v štáte patriaceho pod európskou EASA, tak je licencia platná v krajinách EASA. Ak je vydaná pod americkou FAA, tak platí v krajinách, ktoré akceptujú FAA licencie. Atď.

Je možné kurz zaplatiť aj na splátky alebo na viac častí?

Áno, záleží na dohode medzi Vami a leteckou školou.

Je možné s licenciou PPL(H) nájsť si pracovné uplatnenie?

Šikovný pilot si prácu nájde vždy. Na vykonávanie PPL(H) slúži na lietanie pre vlastnú potrebu. Na výkon prác alebo na lietanie pre zamestnávateľa potrebujete minimálne licenciu CPL(H).

Po vypršaní platnosti licencie je možné ju predĺžiť v akejkoľvek leteckej škole na svete?

Ako sme už spomínali, licenciu je potrebné udržovať tak, aby neprepadla. (T.j. uskutočniť minimálny nálet za určité obdobie.) Obnovenie licencie je možné kdekoľvek, vhodné je však obnovovať ju po vypršaní v krajine, kde bola vydaná.

Chcete, aby Vás kontaktovali letecké školy s ponukami?

Neváhajte a vložte si svoj inzerát s dopytom do bezplatného leteckého inzertného portálu heli.vrtulniky.sk.

Máte záujem o letecký výcvik?

[letecka-skola-form]

Komentáre k článku Letecká škola (15)

 1. http://www.caa.sk – Letecký úrad SR
  http://www.lvn.sk – Letecká vojenská nemocnica Košice
  http://www.teleoff.gov.sk – Telekomunikačný úrad SR
  http://www.lps.sk – Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky
  http://www.telecom.gov.sk – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky
  http://www.shmu.sk – Slovenský hydrometeorologický ústav
  http://www.rlp.sk – Letové prevádzkové služby SR
  http://www.rlp.cz – ňízení letového provozu ČR

 2. Dobry den. chcel by som sa opytat ak by som si chcel urobit pilotny preukaz na helikopteru ATPL(H), co to stoji a kolko trva kurz? Moc dakujem Hutta

 3. Pilot – študent musí vykonať skúšku pre získanie vysvedčenia rádiooperátora (RO), a to obmedzené, alebo všeobecné. Táto skúška pozostáva z nasledovných predmetov: Rádiokomunikačné predpisy, telekomunikačný zákon, rádio a elektrotechnika, telekomunikačná prevádzka. Skúšky sa konajú na základe žiadosti, zaslanej na Telekomunikačný úrad SR – http://www.teleoff.gov.sk

 4. Dobrý deň, pán Hutta, pošlite nám e-mail na admin(zavinac)vrtulniky.sk, radi Vám odpovieme na Vašu otázku. Tím Vrtuľníky.sk

 5. kolko stoji vycvik aby som sa mohol stat pilotom zachranneho vrtulniku myslim ze je to licencia atpl(h) ak sa nemylim alebo aka

 6. Dobrý den. Prosim chcem sa opýtať či existuje nejaké učebné DVD pre pilota vrtulnika. Mal by som záujem len tak pre svoje učely na doma. Hlavne aby tam bolo spracované aerodinamika, ako vzniká vztlak, postupujuci a ustupujuci list rotoru, proste ako to všetko funguje a ako to lieta niečo také. Mám už kúpené nejaké knihy ale velmi tažko sa zhanali a nejaké veci sa tažko dajú pochpoiť bez odborného vykladu takže nejaký film by bol dobrým riešením. Mohol by to byť aj nejaký film taký počitačom spracovaný.

 7. Dobry den,
  Mozete mi prosim poslat cennik kurzov na helikopteru a taktiez ci mozem robit kurz cez weekend.
  Dakujem
  Petra

 8. zdravim, mohli by ste mi zaslat mailom viac info o kurzoch a popripade aj cennik? vopred dakujem

 9. Môžete mi prosím vás poslať cenník na vodičský preukaz na helikoptéru typu EUROCOPTER EC 130B4 ročník 2010. Vopred ďakujem. Z pozdravom Mário Tóth.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥