Letecká základňa generálplukovníka Jána Ambruša

Čestný názov Letecká základňa generálplukovníka Jána Ambruša svojím rozkazom 31. októbra 2003 zapožičal vrchný veliteľ Ozbrojených síl SR prezident SR Rudolf Schuster vojenskému útvaru 6335 v Prešove. Slávnostný nástup pri tejto príležitosti sa konal v sídle útvaru. Veliteľ základne Miroslav Kelemen po slávnostnom ceremoniáli pre novinárov povedal, že ho vníma ako poďakovanie za 11-ročnú prácu dôstojníkov, vojakov a zamestnancov leteckej základne. Ide o významný krok k získaniu bojovej zástavy útvaru.
Základňu bojových vrtuľníkov zriadili v rámci delenia Československej armády. Kelemen povedal, že začiatkom toho roka inicioval proces získania čestného názvu. Požiadali rôzne organizácie o pomoc pri výbere vhodnej osobnosti. „Ambruš je nám ako pilot najbližší,“ vyjadril veliteľ základne spokojnosť. K zapožičaniu čestného názvu blahoželal nastúpeným príslušníkom útvaru minister obrany SR Juraj Liška.
Na slávnosti sa tiež zúčastnili vzdialení Ambrušovi príbuzní Alžbeta Kuklišová a Miroslav Ambruš. Ján Ambruš (1899 – 1994) bol prvým československým veliteľom slávnej 312. čs. stíhacej perute Royal Air Force v rokoch druhej svetovej vojny. Po jej skončení velil v rámci ČSR letectvu na území Slovenska. V roku 1948 emigroval do USA, kde v Chicagu zomrel. V máji 1994 na pokyn vtedajšieho ministra obrany SR Pavla Kanisa previezli jeho telesné pozostatky na Slovensko a uložili na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave.
O Ambrušovom osude napísal knihu spisovateľ a novinár Drahoslav Machala, ktorý bol takisto prítomný slávnostnom ceremoniáli a prihovoril sa k účastníkom nástupu. Aj na základe jeho výskumu zriaďujú v útvare Sieň cti Jána Ambruša. Zdroj: www.vrtulnik.cz

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥