Letecká nehoda Ražňany 2005 – tlačová konferencia

Otázky a odpovede z tlačovej konferencie 24. mája 2005. Témou tlačovej konferencie sú okolnosti leteckej nehody vrtuľníka Mi-24. Na otázky o vyšetrovaní havárie a jeho záveroch odpovedá veliteľ vzdušných síl generálmajor Jozef Dunaj

  • Dátum nehody: 10. 5. 2005 21:30
  • Miesto nehody: Ražňany, okres Sabinov
  • Typ vrtuľníka: Mi-24D, LZ Prešov
  • Posádka: †Gonda, †Rišian, †Ragáň
  • Pravdepodobná príčina havárie: Hrubá pilotáž. Odstrihnutie vlastného chvostového nosníka rotorom.
  • Vyšetrovanie: detaily z vyšetrovania nehody
  • Okolnosti tragédie: detaily okolností tragédie

† – účastník nehody zahynul
Otázka: Dobrý deň pán generál. Chcem sa spýtať na tie okolnosti posádky. Vy ste to ešte nepovedali priamo ale chcem sa opýtať, že či môžete priamo povedať, že tam máte indície, že tam vlastne zlyhal ľudský faktor? Opisovali ste to ale takto ste to nepovedali. Je pravdou to, že sa môže tým vyšetrovaním potvrdiť chyba iba jedného člena tej posádky? Príčinu odseknutia zapríčinil len jeden z nich a máte indície, ktorý z nich to bol?
genmjr. Jozef DUNAJ: Toto je vlastne tá základná otázka, na ktorú treba odpovedať v závere vyšetrovania. Odpoveď na túto otázku dá vyšetrovacia komisia, ktorá neukončila ešte svoju činnosť. Dá odpoveď na túto otázku. Ja iba som tu naznačil, že sú indície, že technika bola v poriadku, potvrdili expertízy a že sú indície, že podobné prípady sa stali, kde hlavnú úlohu hral ľudský faktor dvakrát v minulosti, kde boli úplne rovnaké príznaky. Preto sa môžeme domnievať, že to mohlo prebehnúť rovnako aj v tomto prípade. Pred záverom vyšetrovania to sa nedá povedať, že to bolo tak.
Otázka: V prípade že by to bol ľudský faktor?
genmjr. Jozef DUNAJ: Ten systém funguje tak, že pokiaľ je let vykonávaný z inštruktorom tak za celý priebeh letu, aj keď ho neriadi, zodpovedá inštruktor. Tak to u nás funguje. Inštruktor je tam kvôli tomu, aby zabezpečil vykonávanie manévrov v súlade s metodikou, s popisom cvičenia, ktoré som vám pred chvíľou ukázal na slide. Zodpovedá na 100 % inštruktor, ktorý tam bola za bezpečné vykonanie takéhoto letu.
Otázka: Pán generál, vy ste na predchádzajúce tlačovej besede k tomuto vrtuľníku spomínali, že vojaci resp. piloti nacvičovali aj let v zakrytej kabíne. V rámci toho cvičenia bolo aj to vymanévrovanie z tej nezvyklej polohy – bolo to predmetom toho cvičenia?
genmjr. Jozef DUNAJ: Bolo na slide. Červený riadok som ukázal, že súčasťou tohto cvičenia bol aj nácvik vymanévrovania v prípade, my tomu hovoríme vpád do nezvyklej polohy alebo neobyčajnej polohy. To znamená, to, čo som ukazoval na tom filme, neriadené otáčanie napr. Ale to nebolo súčasťou nácviku. To bol už dôsledok toho nácviku, to otáčanie. Vyšetrovacia komisia sa 100 % vyjadrí. Ja sa nemôžem o druhej tretine vyšetrovania takto vyjadriť.
Otázka: Ak by to bola ľudská chyba, čo sa tam mohlo stať? Nevšimli si nejaké prístroje, ručičky, možno pilotovi mohlo dôjsť zle. Aby to divák pochopil ak to bolo ľudské zlyhanie?
genmjr. Jozef DUNAJ: Každý jeden vrtuľník v podstate je stroj, ktorý má svoje limity a obmedzenia. Aj lietadlo s pevným krídlom, vrtuľové, alebo prúdové lietadlo má svoje obmedzenia a také isté má aj vrtuľník. To znamená, že má na vykonanie určitého manévru stanovenú určitú časovú dobu. Keď to urobí rýchlejšie, tak dostane vrtuľník mimo alebo zámetné parametre. To sa zrejme stalo aj v tomto prípade, že urobili nejaký manéver, ktorý urýchlil to otáčanie, miesto toho, aby urobili tretí manéver zastaviť, tak ten manéver to ešte urýchlil. Ale oni to neboli schopní zastaviť. Dôvod môže byť, že to otáčanie už bolo také rýchle, že tá zadná vrtuľka, ktorá to mala zastaviť, bola neúčinná. Lebo nebola tak konštruovaná a také rýchle otáčanie, lebo to bol parameter mimo technické možnosti toho vrtuľníka.

Otázka: Mali vedieť, že sa nemôžu dostať…?
genmjr. Jozef DUNAJ: Áno a preto sa hovorí o ľudskom faktore. Tak sa to definuje.
Otázka: Prekročili nejakú povolenú normu…?
genmjr. Jozef DUNAJ: Áno, tak to vyzerá.
Otázka: Odohrávalo sa to počas nácviku v zatemnenej kabíne? Mohlo zohrať úlohu na počínaní tých pilotov, čo by podľa vás konali v odkrytej kabíne inak? Máte skúsenosti s vyšetrovaním tých leteckých nešťastí. Koľko si myslíte, že vyšetrovacia komisia môže na tom prípade pracovať kým urobí definitívny záver?
genmjr. Jozef DUNAJ: V súčasnej dobe prebiehajú technické expertízy ešte určitých systémov vrtuľníka. Vo štvrtok majú stretnutie celá komisia v Košiciach, kde budú koncipovať určité závery. Očakávame, že to bude uzatvorené ešte tento týždeň. Niektoré expertízy ešte pobežia dlhšie. Máme nadviazaný kontakt napr. s českou stranou, aby nám pomohli urobiť ešte hlbšie expertízy čiernej skrinky, záznamu čiernej skrinky. Toto, čo sme my analyzovali nám indikuje, že asi rozhodujúcim momentom pri tejto nehode bol ľudský faktor.
Je to otázky súhry tej osádky v kabíne. Takéto lety sa nacvičujú pravidelne. Musia sa nacvičovať. Je to súčasťou výcviku pilota a súčasťou udržiavania jeho návyková schopnosť. Je to pravidelne vykonávaný let. Vykonáva sa na každom type lietadla, aj na vrtuľníku. Má zabrániť v prípade nejakej závady prístrojov. Pokiaľ je ten pilot pripravený reagovať na takéto situácie, že mu vysadí prístroj, aby nedošlo k tomu, že sa dostane do tých krajných hodnôt. Napríklad. Vysadí mu umelý horizont v oblakoch. On musí podľa iných prístrojov ten vrtuľník udržiavať v takej polohe, ktorá nebude v týchto limitných hraniciach. O to ide a to je účelom takéhoto nácviku aký vykonávali oni. Lebo, predpokladá sa, že ten vrtuľník bude lietať v mraku a tie podmienky, ktoré tam boli na vykonanie tohto letu boli dobré. Boli vidieť pozemné orientačné svetelné body, boli blízko Sabinova, tam je perfektná orientácia. Tam nevidím dôvod, že by nevedeli priestorovú orientáciu, či sú dole hlavou alebo ako sú v akej polohe. Tam si myslím, že toto nebol ten rozhodujúci faktor, že by nevedeli ako. Ten inštruktor, ktorý sedel v prednej kabíne nebol zakrytý. Ten mal perfektnú orientáciu. Zadný lietal podľa prístrojov, ten má zakrytú kabínu – prekryt tou roletou a pokiaľ by sa bol vrtuľník dostal na medzné hranice parametrov, tak inštruktor má zasiahnuť, opraviť a znovu upozorniť, že je to hrubá technika pilotáže, že musí zjemniť a zamerať sa na to alebo iné. Tak prebieha ten nácvik, že inštruktor opravuje tie hrubé chyby.
Otázka: Mali ste v rámci záznamu čiernej skrinky, ako spomínate tento dialóg medzi inštruktorom a pilotom, nebol tam takýto záznam, aby ho upozorňoval na takéto hrubé manévrovacie chyby? To, čo ste povedali: „Áno, sme v poriadku“ – boli to posledné slová tých pilotov? Ešte sa niečo medzi sebou rozprávali?
genmjr. Jozef DUNAJ: Bolo tam niekoľko pokynov. Boli tam také pokyny napr. odovzdávam – preberám. To sú štandardné pokyny v posádke.

Fotogaléria

Letecká tragédia RažňanyLetecká tragédia RažňanyLetecká tragédia RažňanyLetecká tragédia RažňanyLetecká tragédia RažňanyLetecká tragédia Ražňany

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥