Firmy

Katalóg firiem, ktoré prevádzkujú civilné letecké služby helikoptérami a vrtuľníkmi v Slovenskej republike a Českej republike. Vrtuľníkové firmy po konkurze alebo s neoverenou existenciou. Prehľad firiem, ktoré vykonávajú údržbu a opravy vrtuľníkov a leteckej techniky.

Firmy na Slovensku
– firmy prevádzkujúce civilné vrtuľníky v Slovenskej republike
Firmy v Česku
– firmy prevádzkujúce civilné vrtuľníky v Českej republike
Údržba a opravy vrtuľníkov
– firmy zaoberajúce sa údržbou a opravami vrtuľníkov
Firmy po konkurze alebo s neoverenou existenciou
– vrtuľníkové spoločnosti, ktoré sú po konkurze alebo ich existencia nie je overená